Повече за медальона Елексир

                                                          Силата на Elixir'a

Медальонът "ELIXIR" е високотехнологичен продукт, изработен от вулканични скали и специално подбрани природни минерали, в това число и от Рупите, заредени с енергоинформационните матрици на 42 лечебни растения и клетъчни храни. Тази комбинация е създадена с помощта на съвременни енергоинформационни и нанотехнологии, в резултат на което е получена уникална структура, излъчваща специфична енергия, наречена скаларна (торсионна). Излъчваните полеви структури взаимодействат резонансно с водата и клетките в организма, както например действа камертона за настройка на музикалните инструменти. Това резонансно взаимодействие позволява да се коригира и усили биополето на организма, да се стимулира положителния енергиен поток, спомагайки по такъв начин поддържането на енергийния баланс и усилване протичането на възстановителните процеси в организма. В основата на действието на медальона са заложени автогенераторни процеси на резонансен енергиен пренос, възбуждани от генерираната от медальона торсионна (скаларна) енергия с нейните специфични характеристики. Наред с това медальонът „ELIXIR" е източник на отрицателни йони, инфрачервена светлина и притежава символите на философския камък. Той е от типа пасивни активатори - немагнитен, неелектрически и няма нужда от презареждане и поддържане.
Приложението на медальона «ELIXIR» повлиява благоприятно:
Предназначение и свойства на медальона „ELIXIR"
Три са основните предназначения на медальона:
Медальонът има две страни - предна и задна
На задната част е изобразен знакът на философския камък. Той представлява комбинация от четирите принципа на древната философия, тяхната вечна, универсална природа:
 1. Единство на Вселената - Космоса, Съзнанието, Бога
 2. Двойнствеността на съществуването - мъжко и женско, ин и ян, материя и съзнание
 3. Троичността на човешката същност - тяло, дух и съзнание
 4. Четирите елемента на света - огън (енергия); въздух (интелект); земя (материя); вода (чувства).
Работната част на медальона (задна част)
Самото разбиране и притежаване на знака на философския камък носи огромна сила, мъдрост и съвършенство! „Всичко до което се докосне камъкът, се превръща в злато" Алхимиците Именно за това на предната страна на медальона е изобразен релефно знакът на златото, което се явява резултатът от работата на знака на философския камък. Освен златото, този знак изразява и слънцето (духовното слънце или духовността на човека).
Предната част на медальона знакът на златото и слънцето (духовността)
В този знак е закодирана тайната на материалното и духовно благополучие.
Защита от негативни външни въздействия
Ежедневно човешкият организъм изразходва колосално количество енергия за да се защити от негативните, чужди за него влияния на околната среда. Тези външни въздействия нарушават нормалното функциониране на жизнените процеси в организма и влияят изключително негативно върху качеството и продъжителността на човешкия живот. Към тях спадат:
Всички тези въздействия влошават здравето, самочувствието, психическата и енергийна устойчивост на човека. Водят до възникването на различни болести, стареене и некачествен живот.
Благодарение на своите уникални качества и състав, медальонът „ELIXIR" защитава с успех човешкия организъм от всички тези вредни влияния. Ефектът се постига за сметка на подобряване структурата на естествената енергийна защита на човешкото тяло - неговата аура. Имайки предвид, че тя е първата бариера, която регулира енергийните и енергоинформационни контакти на всеки човек с околната среда, когато аурата се намира в оптимално състояние, тя ефективно защитава тялото от изброените по-горе външни негативни влияния. Този тип ефективна защита се постига при ежедневното приложение на медальона, описано по-долу (Практическо приложение на медальона „ELIXIR")
Енергийна корекция, структуриране и подпомагане възстановяването на организма
Едно от най-съществените приложения на медальона е възможността за енергийна корекция, структуриране и подпомагане подобряването на състоянието на организма Процесът може да бъде реализиран в няколко направления:
 1. Структуриране на вода (енергизиране, оживяване)
 2. Структуриране и обработка на течности и храни
 3. Енергийно въздействие от енергоинформационните матрици на 42 лечебни растения и клетъчни храни
 4. Въздействие на инфрачервени лъчи и отрицателни йони
 5. Въздействие върху енергийното състояние на чакрите;
Структуриране (енергизиране, оживяване) на вода
Водата е в основата на живота на Земята. Тя е фундаменталният флуид и универсалният разтворител в природата. Нужда от вода имат всички форми на живот. В зависимост от възрастта си човешкият организъм съдържа от 65 до 85% вода. Нейната най-важна функция е да пренася на клетъчно ниво хранителните вещества и ефективно да отвежда (очиства) отпадните продукти.
През последните години учените установиха, че водата притежава уникално свойство - структурна памет. Тя може да „запомня" и „предава" всяка информация. Това означава, че човекът, който ежедневно поема вода и чието тяло съдържа около 80% вода, представлява програмируема система, свойствата на която могат да се изменят под въздействието на външни фактори. Ето защо е изключително важно качеството на водата, която пием, както и въздействието на околната среда върху клетъчната вода в организма. Биоенергоинформационният медальон ELIXIR притежава уникално положително въздействие и в двете насоки.
 1. Благодарение на свойствата на торсионната (скаларна) енергия, медальонът има неутрализиращо действие върху измененията на спектъра на водата в организма под действието на външни фактори - вредни електромагнитни излъчвания, вибрации, геопатогенни активности.
 2. Особено силен е положителният ефект на медальона при енергизиране (активиране, оживяване) на водата при непосредствена обработка. Резултатът е сравним с най-добрите резултати, получени от изследвания на естествени природни извори с доказани лечебни ефекти, както и води обработени с биоенергията на известни лечители.
Тези две въздействия на медальона върху водата са изследвани и доказани по патентованата методика на изследване на проф. дфн. Антон Антонов. - Протокол от изследванията на биоенергоинформационен медальон ELIXIR с метода на енергийните спектри на водата от Югозападен Университет „Неофит Рилски"
Медальонът „ELIXIR" извършва и реенергизиране на водата - изчистване от паметта на водата на информации за вредни въздействия от различен характер (електромагнитни, геопатогенни, вредни примеси и др.) и възвръщане на естествените й енергии. Приема на такава вода води до зареждане с положителна енергия и витализиране на човека, превенция и профилактика на редица заболявания, подобряване на обменните процеси, забавяне на процесите на стареене и подмладяване на организма.
Практическо приложение:
!!! Препоръчително е зареждането на вода да става в стъклен съд, с обем 150-200мл., поставен върху задната (работна) страна на диска, за около 6-8 минути. Така получената вода се приема като част от общия прием на вода през деня. Приемът на обработена вода става на глътки през определен интервал от време за деня и може да продължи 27 дни. Не се препоръчва да се нагрява или кипи обработената с медальона вода!!!.
Структуриране и обработка на течности и храни
С помощта на медальона може да се обработват други течности, сокове и храни, в резултат на което става насищането им с енергоинформационната структура на торсионната (скаларна) енергия, при което те получават специфично пречистване и подобряват биологичните си качества на храна или напитка. По този начин се увеличава срокът на съхранение, няколко пъти се удължава срокът на естествена свежест и високо качество на продуктите. Въздействието на медальона върху храни и напитки, води до естествено повишаване на енергийната им стойност, като по този начин стават значително „по -полезни" при консумация.
Енергийно въздействие от енергоинформационните матрици на лечебни растения и клетъчни храни.
В структурата на медальона присъстват енергийните матрици на 42 лечебни растения и клетъчни храни (по рецепти на Ванга, тибетски формули и трите енергийни храни - пшеничен зародиш, водорасло, пчелен мед - виж ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Те позволяват да се осъществи въздействието на билките върху водата в човешкото тяло, через енергоинформационен пренос. По такъв начин този енергиен „отпечатък", който носи информация, се предава через водните кластери (групи от молекули на водата) в организма и през клетъчните мембрани прониква в клетките. В зависимост от проблемното състояние или нуждата от подкрепа в определена система или орган, всяка клетка приема тази част от предаваната информация, която би й помогнала да възстанови нарушеното си равновесие.
Въздействие на инфрачервени лъчи (IR) и отрицателни йони
Вулканичният произход на структурата на медальона и нанотехнологичната обработка води до отделянето на слаба емисия инфрачервена светлина. Това дава възможност по биоенергиен път да се стимулират редица важни биохимични процеси в организма. Оделяните IR лъчи представляват напълно безвредно топлинно въздействие, което влиза в контакт с водните молекули в човешкото тяло. В резултат на възникващия резонанс се засилват вибрациите на молекулно ниво, което предизвиква специфичен топлинен ефект, съпроводен с микро-повишаване на температурата на тъканите. Това от своя страна води до увеличаване еластичността на кръвоносните съдове и по-ефективно освобождаване на натрупваните токсини в тялото. Наред с това благодарение на инфрачервените лъчи се постига:
Уникалността на вулканичния състав на меальона дава възможност за подължително освобождаване на отрицателни йони, които прониквайки в тялото способстват за нормализиране на редица физикохимични процеси на клетъчно ниво, намаляват образуването на групировки от еритроцити и тромбоцити, елиминират стрес от различен характер, повишават работоспособността и активират собствените защитни сили на организма. Основните ефекти от увеличаване концентрацията на отрицателни йони в организма се свързват с нормализиране състоянието и подобряване дейността на сърдечно-съдовата, нервната, опорно-двигателната и дихателната системи
Въздействие върху енергийното състояние на чакрите
Важна част от приложението на медальон «ELIXIR» e уникалната възможност за резонансно биоенергоинформационно взаимодействие на торсионните вълни с аурата и основните ендогенни биоенергийни цетрове - чакрите на човека. Безпорно доказателство за това въздействие е проведеното изследване от българския учен акад. д-р Александър Влахов и неговата съпруга акад. Олга Влахова със специално разработената от тях методика и компютърна програма нямащи аналог в света.
Практическо приложение на медальона ELIXIR
Използваните последни научни постижения в разработката на медальона дават възможност за постигане на уникални резултати в трите основни области на неговото приложение. За тяхното постигане е важно да се знаят няколко практически препоръки:
1. Обща схема на употреба:
За ефективно възползване от основните възможности на медальона, а именно: Въздействие чрез символите на Философския камък, Защита от негативни външни въздействия и Енергийна корекция, структуриране и подпомагане възстановяването на организма се препоръчва следното: Носете медальона като бижу на врата(в близост до тимусната жлеза) 4 пъти дневно по 20 минути и пийте 4 пъти на ден по 1 глътка обработена с медальона вода (4 пъти през 3 часа). При носене и пиене на вода след 27 дни, направете пауза от поне 1 седмица, след което отново повторете процедурата на въздействие. Приемайте обработената вода поне 30 минути преди, или 1 час след хранене или употреба на сокове или други напитки. За максимален ефект на очистване на организма пийте поне 2л. вода дневно (препоръчително обработена с НЕОГАРД). Това е достатъчно за общо подобряване на основните енергийни и жизнени показатели на организма и активиране защитните и адаптационни функции на аурата. !!!Препоръчително е цикълът от 27 дневно въздействие да се повтаря минимум четири пъти годишно за поддържане на нормалния енергоинформационен статус на организма. Препоръчително е заредената вода да се употребява в деня на нейната обработка.
2. Въздействие върху болното място.
При съществуване на проблем в състоянието на определен орган, ефективно повлияване се постига чрез прилагане за 20 минути на медальона върху съответната зона на болното място или орган при съчетаване на прием на обработена вода по 1 глътка. Препоръчително е процедурата да се повтаря 4 пъти дневно.
3. Обработка на храни, течности, хранителни добавки.
Обработвайте с медальона продуктите, които ще приемате за да получите допълнително енергизиране на приеманите течности или храни използвайки работната (задната част на медальона) - в продължение на 6-8 минути. Приели високоефективната енергия на медальона, те стават по лесно усвояеми от организма в резултат на активиране на биологичните им струкутри и синхронизирането им със структурата на телесните течности. Освен по-добро и ефективно усвояване, обработката с медальона води до увеличаване срока на съхранение, и удължаване срока на естествена свежест и високо качество на продуктите
!!! Предаването на личния медальон на близки и роднини е нежелателно поради факта, че той се намира в индивидуален резонанс с притежателя си още след първата процедура.
Зареждането на вода и други продукти е възможно без оглед на горното условие
.
 
Противопоказания:
Използването на биоенергоинформационния медальон "ЕLIXIR" не се препоръчва в следните случаи:
Пазете медальона от падане, особено на твърди повърхности. При нарушаване на неговата цялост, той става негоден за по-нататъшно използване. При всички останали случаи медальонът има неограничен срок на използване и ефекитвно въздействие.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
списък на билките, чийто енергоинформационни матрици са включени в медальона „ELIXIR"
Листа от орех - Folium juglandis (Juglans regia)
Засилва растежа на костите и кожата, възбужда апетита. Има и леко дезинфекционно действие. В българската народна медицина листата на ореха се употребяват при кожна туберкулоза, стомашни и чревни болки, при възпаление на лимфните жлези, нередовна менструация, диария, атеросклероза, хемороиди и др.
Слез - Malva vulgaris
Притежава омекчително, противовъзпалително и меко слабително действие. Слезът се е доказал предимно при възпаление на лигавиците в организма, пикочния мехур, стомашно-чревния тракт и на устната кухина, както и при язви в стомаха и червата. Много подходящо при възпаления на дихателните пътища, също за изгаряния , рани, отоци, сърбящи и парещи алергии, сухота в устата, фаринкса и носа и др.
Индрише - Pelargonium roseum
Прилага се при болести на нервната система, гинекологични заболявания, артрит, ревматизъм, изгаряния, кожни инфекции. Възпрепятства задържането на течности, полезно е при мигрени, болезнена менструация, хипертонични кризи, отоци и др. Индришето е растение, което се използва от дълги години в народната медицина за затягане на стомаха при стомашно-чревни разтройства и като кръвоспиращо средство.
Черен бъз - Sambucus nigra
Използва се при простудни заболявания, възпаления на дихателните пътища - пневмония, бронхит, трахеит, ларингит, стоматити и др. Използва се при високо кръвно налягане, възпаление на бъбреците и пикочния мехур, възпаление на простатата, подагра, хемороиди, затлъстяване. Притежава потогонно, омекчително и диуретично действие.
Невен - Calendula officinalis
Невенът действа прочистващо, стимулиращо циркулацията на кръвта и ранозаздравяващо. Помага много и при възпаление на вените, незаздравяващи язви на разширени вени, фистули, измръзване и рани от изгаряне.
Ленено семе - Semen Lini (Linum usitatissimum)
Благодарение на слузестите вещества, то подпомага за намаляване нивото на лошия холестерол и изчистването на кръвоносната система. Проявява противовъзпалителен ефект и улеснява дейността на отделителната система. Подпомага при възпаления на дихателните пътища, изгаряния , отоци и др.
Коприва - Urtica dioica
Коприва съдейства за подобряване кръвотворната функция на организма. Особенно е подходяща при пролетна умора и отпадналост. Подпомага при анемии, храносмилателни смущения, кръвотечение от носа, при обилна менструация, хемороиди, захарна болест, ревматизъм при бъбречни заболявания, като диуретично средство, при маточни кръвотечения, косопад и др.
Жълт кантарион - Hypericum perforatum
Основната съставка на жълтия кантарион е хиперицин. На това вещество се дължи основното действие на билката - успокояващо и антидепресантно. Помага при различни видове психични неразположения, подобрява цялостно кондицията и настроението на човек. Жълтият кантарион има благоприятно действие при язвена болест и гастрит. Подобрява състоянието на сърдечния мускул. Има силно противомикробно и регенериращо действие и помага за бързото заздравяване на рани.
Българска роза - Rosa damascena (Rosa sp)
Съдържащите се в розовото масло повече от 300 различни вещества, имат изразен противовъзпалителен, обезболяващ и спазмолитичен ефект. Подпомагат за доброто състояние на черния дроб, и жлъчката. Розата благоприятства за разширяване на бронхите и подобряване на дишането и дихателната система като цяло. Действа тонизиращо и подмладяващо на кожата.
Цариче - Alchemilla vulgaris
Традиционно използвана билка в народната медицина при обилна менструация, бяло течение, проблеми с яйчниците, при кръвотечение от носа, за лечение на рани и циреи. За билкарите и до днес е ценно като тонизатор на матката и универсално средство при женски болести. Подпомага овулацията и подобрява производството на хормони.
Омайниче - Geum urbanum
Употребява се при кървящи венци и хемороиди и др. Подходящо е при колики, метеоризъм, повръщане, възпаление на стомаха и червата, при проблеми с черния дроб. Има ранозаздравяващо действие. Препоръчва се като тонизиращо нервната система средство.
Очиболец - Potentilla erecta (Rhizoma Tormentillae)
Притежава затягащо, кръвоспиращо, противовъзпалително и спазмолитично действие. Подпомага при кървене от носа и матката, при хемороиди, възпален стомах и черва, чернодробни заболявания, проблеми с очите. В българската народна медицина очиболецът се употребява още при дизентерия, малария, главоболие, гръдна жаба, кръв в урината и др.
Ранилист - Betonica officinalis
В растението се съдържат различни алкалоиди, етерични масла, сапонини и др. Има регенеративно (ранозаздравяващо), спазмолитично, възбуждащо апетита и подобряващо храносмилането действие. Използва се при колики на стомаха и червата, при диарии, при възпаление на бъбреците, като общоукрепващо средство при нервно изтощение, при главоболие, виене на свят. Намира приложение още при ревматични заболявания, подагра, заболявания на жлъчните пътища и др. В българската народна медицина билката се употребява при задух, бронхит, атеросклероза, виене на свят, епилепсия, жълтеница, възпаления на бъбреците, матката и пикочния мехур. Усилва обмяната на веществата.
Лавандула - Lavandula angustifolia ( L. officinalis)
Лавандулата има успокояващо нервната система действие, премахва спазмите на гладката мускулатура, има и болкоуспокояващо и антисептично действие. Помага при нервна възбуда, неврастения, безсъние, сърдечна невроза, главоболие. Прилага се още в народната медицина при газове и колики в стомашно-чревния тракт. Етеричното масло, което се съдържа в лавандулата има ревулзивно действие, успокоява ревматични и невралгични болки.
Кръвен здравец - Geranium sanguineum
Наричан още ''жива трева'' е билка широко употребявана в народната медицина. Физиологично активните вещества от корените на кръвен здравец стимулират производството на кръвните клетки. Корените на кръвния здравец са богати на мощни антиоксиданти, които способстват за прочистването на организма от токсините, които се натрупват в него. Има имуностимулиращо действие. Употребява се още при: цироза на черния дроб, при безплодие, както и за укрепване на мускулатурата на сърцето, при пясък и камъни в бъбреците, начална туберкулоза, малария и др
Салвия (градински чай) - Salvia officinalis
Листата на салвията съдържат етерично масло с богат състав: флавоноиди, дъбилни вещества, смоли, органични киселини и др. Използва се за подобряване състоянието при различни проблеми на дихателните пътища: бронхит, фарингит, тонзилит, ангина, катар и др. Укрепва имунната система и ускорява оздравяването. Салвията е първокласен антисептик и ускорява заздравяването на тъканите - често използвано при стоматит и парандонтоза. Прилага се при травми, артрит и невралгии. Подобрява храносмилането.
Лайка - Matricaria chamomilla
Има силно противовъзпалително, антисептично, спазмолитично, омекотяващо и диуретично действие. Помага при възпаления на стомашно-чревния тракт - преди всичко при колит, още при възпаления на черния дроб и жлъчния мехур, бъбреците, пикочния мехур, при неврози, спазми, простудни заболявания и др. Лайката има и противотоксично действие - обезврежда отровните вещества отделяни от болестотворните бактериите. В народната медицина лайката заема почетното място. Авицена дава на лайката висока оценка като средство с противоастматични, диуретични, антитоксични свойства. В тибетската медицина лайката станала компонент в чудодейно средство за подмладяване.
Анасон - Pinpinella anisum
Притежава изразено секретолитично, отхрачващо, антисептично, спазмолитично и карминативно действие. Използва се при кашлица за изхвърляне на бронхиални секрети. При заболявания на стомашно - чревния тракт - гастрити, колити, метеоризъм и др. Помага при възпалителни процеси на пикочните пътища и бъбречнокаменна болест.
Женшен(Ginseng)
Женшенът е мощен имуностимулатор. Повишава физическата и умствена работоспособност, зарежда с енергия и премахва умората. Стимулира мастния метаболизъм и активизира обмяната на веществата, поддържа ниско ниво на холестерола, укрепва сърдечния мускул. Подобрява анаеробния капацитет на организма, повишава потентността, влияе положително на жлезите с вътрешна секреция и забавя процесите на стареене.
Кордицепс(Aweto)
Разширява кръвоносните съдове, което значително подобрява кръвоснабдяването на мускулите и органите. Има антиоксидантно действие. Повишава устойчивостта на организма към кислороден глад. Подобрява функцията на черния дроб, бъбреците и белите дробове и обмена в тъканите.Регулира броя на тромбоцитите и стимулира активността на левкоцитите в кръвта.
Тибетски перлен ечемик (Coixseed, Coix Lacryma)
Подпомага далака и белите дробове. Подобрява диурезата от някои вътрешни органи (слезка ,черен дроб, бял дроб и др.). Използва се за подобряване състоянието при рака на белите дробове. Активните съставки благоприятстват клетъчния и хуморалния имунитет.
Магнолия (Biond Magnolia Flower,Magnolia biondii)
Употребява се при главоболие породено от простуда, също при запушен нос, ринит, синуит, хроничен бронхит и др.
Астрагал. (Radix astragali, Astragalus spp)
Астрагал съдържа сапонини, флавоноиди, полизахариди и гликозиди. Действа ободряващо, подсилва имунната система, спомага за функцията на надбъбречната жлеза и храносмилането. Подобрява оздравителните процеси, предоставя енергия срещу умора и продължителен стрес. Астрагал е полезен при настинки, грип и проблеми свързани с имунна недостатъчност като СПИН и някои видове тумори. Намалява токсичните странични ефекти от химиотерапията.
Пориа (Tuckahoe, Poria Cocos)
Подобрява диурезата и подобрява състоянието при отоци на слезка и бъбреци. Подпомага при лош апетит и умора, поради слабост в черния дроб и стомаха.
Рейши (Glossy ganoderma, Ганодерма)
Има адаптогенни своиства, които превъзхождат дори женшена. Действа върху цялото тяло и нормализира физиологичните функции. Ганодерма съдържа органичен германий - важенза организма микроелемент, който много рядко се среща в природата. Тя е едно от най-добрите лечебни средства, използвани от тибетската медицина. Има имуномодулиращо и имуностимулиращо действие, усилва антитуморната способност на организма, защитава черния дроб. Действа противоалергично и притежава кардиотоничен ефект.
Куркума (Curcuma, Curcuma longa)
Една от най-чудодейните билки. Силно антиоксидантно действие. Притежава противовъзпалителен и болкоуспокояващефект. Тя стимулира сърдечния мускул, нормализира кръвното налягане, забавя възпалителните процеси. Препоръчва се при проблеми с бъбреците, и за диабетици. Действа благоприятно при лъче терапия при раково болни, помага при цироза на черния дроб и болестта на Алцхаймер. Предпазва от токсините и от вредното действие на лекарства при тяхната продължителна употреба. Намалява възможността от развитие на атеросклероза - запазва еластичността на кръвоносните съдове и предотвратява отлагането на плаки по стените им .
Ангелика (Angelica, Angelica archangelica)
Притежава общо укрепващо и тонизиращо действие, допринася за нормализацията функциите на централната нервна система, препоръчва се при вегетативни неврози и безсъние. Тя подобрява периферното кръвообращение, разширява кръвоносните съдове, намалява вискозитета на кръвта и риска от тромбообразуване. Повишава нивото на хемоглобина и се препоръчва при лечение на анемии. Нормализира хормоналния баланс в женския организъм. Подпомага възстановяването на менструалния цикъл.
Канела (Cinnamon Cinnamomum zeylanicum)
Има изразен антиоксидантен ефект. В минимални количества канеленото масло стимулира кръвообращението и храненето на клетките на стареещата кожа, подобрява кръвоснабдяването на корените на косата Канелата ускорява обмяната на веществата. Използва се за регулиране на храносмилателния процес. Помага при простудни и грипни заболявания.
Джинджифил (Jiangjing, Zingiber officinale)
Подпомага случаи на диспепсия, лошо храносмилане, колики, гадене, повръщане.. Благоприятства за намаляване на ''лошия'' холестерол, с което намалява риска от развиване на атеросклероза. Има много силен антиоксидантен ефект. Повишава имунната сила на организма, веществата съдържащи се в Джинджифила са сред най-силните антибактериални средства. Помага при настинка, бронхит, ангина, артрит, ревматизъм и др.
Сандалово дъров (The pride of china)
Антидепресант, антисептик, афродизиак. Действа отхрачващо - подходящ при бронхит. Използва се при нервност, успокоява ума и тялото. Оказва въздействие на вътрешните енергийни системи и на аурата на човека.. Освобождава от отрицателната енергия.
Карамфилово дърво (Clove, Syzygium aromaticum)
Антиневралгично, антисептични, болкоуспокояващо, подобрява храносмилането, стимулира функцията на матката, подпомага родовия акт, афродизиак, при възпаления в устната кухина, ускорява зарастването на рани, спазмолитично и анестезиращо действие.
Кипарис (Chamaecyparis obtusa)
Кипарисът влияе благоприятно на кръвообръщението, намира приложение при вдървяване на крайниците. Болкоуспокоителните и антисептични свойства се използват при ревматизъм и артрит, кожни възпаления, екземи. Снема нервното напрежение. Укрепва имунната система.
Златен корен (Rhodiola Rosea)
Нормализира дейността на централната нервна система при неврози,неврастения, хипотония, вегетативна дистония, преумора , шизофрения и др. Родиола притежава стимулиращо действие, усилва съпротивителните сили на организма противодейства на стреса, помага за възстановяване на силите след тежки заболявания и операции. Притежава противомикробно и противораково действие. Повишава съдържанието на кислород в клетките на всички органи и тъкани. Регулира кръвното налягане, стабилизира азотния обмен. Има антиоксидантно действие.
Шийтаке (Siistake mushrum)
Помага срещу сърдечно-съдовите болести, високо кръвно налягане, висок холестерол и др. Намалява риска от канцерогенни заболявания. При наличие на злокачествени заболявания,предотвратява нарастването на туморите.Укрепва имунната система на организма. Подпомага храносмилателната система. Дава повече сила и жизненост на организма, ефикасно облекчава хроничните заболявания на сърцето и кръвоносните съдове и ускорява възстановяването след остри усложнения.
Майтаке (Maitake mushrum)
Подпомага организма при рак на гърдата, панкреаса, яйчниците, кожата, стомаха, черния и белия дроб, простатата и др. Предпазва от атеросклероза, регулира кръвното налягане и кръвосъсирването. Помага при нарушение на сърдечния ритъм, диабет, остеропороза, отслабена имунна система, ХИВ-инфекции, предпазва черния дроб и др.
Лотус (Lotus)
Лотус се използва от хилядолетия в източната народна медицина при болести на бъбреците, далака, и сърцето. Използва се за лечение на слаба сексуална функция при мъже и при жени. Също така помага при безпокойство, сърцебиене и безсъние. Той се предписва като антидот (противоотрова) при отравяне с гъби. Помага при слънчев удар, дизентерия, висока температура и повръщане.
Зелен чай (Green tea)
Зеленият чай се култивира и използва в Китай от дълбока древност заради своето освежаващо и подмладяващо действие. В екстракта от зелен чай се съдържат полифеноли, често наричани катехини. Изследвания доказват, че катехините като мощни антиоксиданти унищожават вирусите, забавят стареенето и имат благотворно влияние върху човешкото здраве, обезвреждат свободните радикали. Зеленият чай изгаря натрупаните в тялото мазнини по естествен път и усилва метаболизма. Стимулира циркулирането на кръвта, като подобрява функциите на бъбреците. Понижава нивото на липидите и холестерола в кръвта и подпомага редукцията на теглото.
Иланг-иланг (Ylang-ylang)
Иланг-иланг на полинезийски език означава "цвете на цветята" Използва се за облекчаване на високо кръвно налягане, нормализира мастната секреция, помага при кожни проблеми както и като афродизиак Иланг-илангът има положително действие върху нервната система, премахва безпокойство и напрежение, чувствата на гняв и страх. Маслото е ефикасно при депресивни състояния, безсъние Лечебното действие на Иланг-иланг се проявява в пълна степен при сърдечно-съдови заболявания - то понижава артериалното налягане, успокоява задух и сърцебиене. Иланг-иланг подобрява кръвоснабдяването на сърдечният мускул и намалява появите на стенокардия. Укрепва имунитета. Маслото Иланг-иланг помага ефикасно при спастични разстройства на червата.
Гастродия Rhizoma gastrodiae(Tian Ma)
Използва се предимно за главоболие, хипертония невръстения и е традиционно използвано за лечение на епилепсия и гърчове. Съдържа фенолите ванилин и гастродин. Има седативно, антиконвулсивно, противовъзпалително, аналгетично и антиагрегантно действие.
Пшеничен зародиш (Wheat grass)
Пшениченият зародиш е една от най-полезните храни за хора нуждаещи се от усилване и укрепване на организма след прекарани болести, операции и др. Има общоукрепващо и тонизиращо действие, подобрява обмяната на веществата и работата на жлезите с вътрешна секреция. Пшениченият зародиш е ценна храна за ежедневна употреба, която е полезна при пролетна умора, изтощение, отслабване на организма. Богат на ценни протеини, въглехидрати и минерали. Освен това има противовъзпалително, диуретично и отхрачващо действие.
Пчелен мед (Honey)
Пчелният мед подобрява процесите на храносмилането и стимулира метаболизма. Медът е богат и на много минерални вещества (Fe, Zn, Mg, Co, Cu). Желязото е лесно усвоимо и обезпечава насищането на работещите органи с кислород, подсигурява синтеза на веществото миоглобин, което пък представлява своеобразно кислородно депо в мускулите. Така медът допринася за повишаване дееспособността и издръжливостта на организма по време на диета. Пчелният мед съдържа и много витамини (В1, В2, В6, В12, РР, фолиева киселина и др.), които подпомагат функциите на имунната система, намаляват нервно-психическото напрежение и стимулират умствената работа. Подпомага поддържането на идеална кожа без целулит и забавя стареенето.
Хлорела (Chlorella)
В качеството си на пълноценна храна, хлорела съдържа балансиран комплекс от хранителни вещества и кофактори, които оказват благоприятен ефект както върху цялостното възстановяване и поддържане на здравето. Богата на хлорофил, нуклеинови киселини, аминокиселини, ензими, витамини и минерали. Предпазване от някои видове ракови заболявания. Притежава свойството да ускорява възстановяването и растежа на тъканите. Подпомага при различни отравяния на организма (интоксикации), както и за ограничаване на симптомите при различни видове язва.