Пътят към нашите мечти

 

ИСКАТЕ ЛИ ДА ЗНАЕТЕ КАК ДА ПОСТИГНЕТЕ ИСТИНСКИ УСПЕХ?
 
Живеем във век на неограничени възможности. Можем да открием своя път, да следваме мечтите си и да изпълним живота си с радост, благополучие и щастие – това е правилно, естествено и природно.
 
Успехът не е въпрос на случайност, а на правилни действия. Съществуват правила, които трябва да спазваме ежедневно, за да постигаме целите си в петте основни области от живота: здраве, семейство, финанси, отношения и личностно развитие.
 
Прочетох една нова книга, която не е само суха теория за мрежов маркетинг, но има доста практика - правила, закони, методи и подходи, които биха ни помогнали да постигнем целите си в живота.
 
Книгата е “Пътят към нашите мечти” на Валерий Максимчук и ще си позволя да ви направя няколко извадки.
Тази книга може да ви помогне да разберете основните аспекти на организацията на успешния мрежов бизнес и да постигнете своите мечти. Тогава щастливите хора ще стават все повече.
                                                                                                                     
“Аз съм убеден и знам със сигурност, че всеки човек е способен да постигне успех и да осъществи своята мечта” – това е мотото на книгата.
 
“Напълно е възможно да имаме повече, отколкото имаме сега, най-малко поради това, че може да стъпим на едно стъпало по-високо, отколкото сме сега”
                                                                                  Джим Рон
Файлове, свързани с тази новина:
Пътят към нашите мечти