Уред за сребърна вода - любопитна информация

Д-р Силвър е електронно устройство за получаване на вода наситена със сребърни йони – „сребърна вода”.

Файлове, свързани с тази новина:
Важна информация за уреда за сребърна вода д-р Силвър