Нови продукти на Green Master - януари-април

Добре дошли в света на Green Master – свят на безграничен успех и благоденствие!

Днес повече от всякога милиони хора по света изпитват безкрайна необходимост да се чувстват по- здрави, по-красиви, по-жизнени и млади, по-хармонични. 

Тези хора не желаят да стават вечни клиенти на бизнеса на болестите, нездравословните храни и вредните лекарства и затова се интересуват от един по-различен, ранен, профилактичен подход към здравето си.
 

Този нов бизнес е революция, подобна на тази с компютърните технологии в края на 20 век и обединява в една кауза всички производители, дистрибутори, предлагащите услуги за здравна профилактика, научни специалисти и клиенти, желаещи благоденствието.

Уелнес продуктите и услугите са единствените такива, изхарчените пари за които носят само
удовлетворение и помагат на клиентите да се чувстват по-здрави, по-силни, по-млади и по-щастливи.
 

Wellness – характеристика на продуктите

Достъпност – по отношение на цената.

«Крака» - способността да се продава без промоции.

Постоянна консумация – консуматив или водещ до потребление на сходни или съпътстващи продукти.

Универсално привлекателен – да бъде пожелаван от всеки, който научи за него.

Намалено време за консумация – заетите консуматори трябва да имат време да го ползват.

Green Master - мисия

Още от своето създаване преди повече от 10 години, Green Master има мисия да разработва, произвежда и разпространява продукти, подобряващи качеството и стандарта на живот на хората - продукти за БЛАГОДЕНСТВИЕ.

Green Master е част от GM Corporation.
 

 

Файлове, свързани с тази новина:
Нови продукти януари-април