Джобен спонсор

 

Първите пет дни от работата на начинаещия дистрибутор

“Джобен спонсор” е най-близкият приятел на дистрибутора след прекия спонсор. Той винаги е до него, винаги му е под ръка. Това четиво е пособие, кратък конспект на първите стъпки на новака, план за неговите действия през първите пет дни от живота му в мрежовия маркетинг. “Джобен спонсор” е своеобразен талисман, който носи успех на начинаещия и помага в работата на майсторите.

“Джобен спонсор” е първата книга по теория и практика на мрежовия маркетинг, която попада в ръцете на начинаещия дистрибутор. Това е своеобразен буквар на нашия бизнес, където Вие ще намерите информация за историята на индустрията, за нейните възможности и принципи. Но най-главното, според нас, е ясното, поетапно излагане на работата на дистрибутора в първите пет дни след подписването на договора, което дава възможност на начинаещия да направи отличен старт и веднага да развие необходимата скорост по пътя към успеха.
Сега за името. Ние в никакъв случай не искаме да обидим Вашия реален спонсор, човека, който Ви е поканил в компанията. Просто в нашия смисъл спонсорът е този, който винаги е до Вас, при това никога не пречи, не натрапва своето мнение и по всяко време на деня и нощта е способен да даде разумен съвет. Ние се надяваме, че книгата, която държите в ръцете си, притежава всички тези качества. От друга страна, на нас ни е известно до каква степен е пълен с грижи животът на всеки човек и колко малко време му остава за помощ на ближния. А книгата е винаги под ръка, винаги е до Вас, мълчи и не иска да яде, никога не е заета или болна, не чувства умора и винаги е готова да помогне в рамките на своите скромни страници. Ето затова ние я нарекохме “Джобен спонсор”.
Разбира се, тя няма да може да замени живия човек, а и ние не разчитаме на това. Напротив, нейната главна цел е да съхранява и систематизира информацията, която ще Ви даде спонсорът през първите пет дни на Вашата работа в компанията, затова тя по-скоро е конспект на бизнес-уроци, отколкото тяхна подробна стенография. Възможно е именно това да я направи ценна за дистрибуторите на всяко професионално ниво, тъй като в този вид тя ще бъде полезна както за обучаващите се новаци, така и за майсторите на мрежовия маркетинг.
ВЪВЕДЕНИЕ
Сигурно нито един законен начин за печелене на пари не е предизвикал толкова много спорове, колкото мрежовият маркетинг. Тази растяща пред очите ни многомилионна индустрия за половин век от своето съществуване е победила не един противник и винаги с чест е излизала от битките, без да отстъпи през клеветите, като търпеливо е обяснявала, доказвала, утвърждавала своето право на съществуване.
Мрежовият маркетинг е система, при която компанията – производител разпространява своите стоки или услуги посредством мрежа от независими делови агенти, които от своя страна включват към нея други хора. Като правило процесът протича едновременно на няколко нива и дава две възможности да се получава доход:
а/ от реализация на продукта сред познати и роднини;
б/ от създаване на дистрибуторска мрежа.
Тази схема гарантира на компанията постоянно растящо търсене на предлагания продукт и възможност да се влагат все повече средства в производството, тъй като мрежовият маркетинг позволява да се изключат значителните разходи за реклама. Дистрибуторът получава стабилен доход, лична и финансова независимост, възможност да реализира своя творчески потенциал. Не го заплашва съкращение на щата, гневът на началника, икономическите и политически кризи, той сам си съставя график за работа, определя си размера на заплатата и премиите, подарява си отпуск и никога не се бои, че ще остане без работа. При това на независимия разпространител не му е нужно нито специално образование, нито някакви свръхспособности. Единственото, което е абсолютно необходимо – това е желанието да се учи и да работи. Както и всеки друг бизнес, тази индустрия не търпи лентяи. Затова пък тя поощрява трудолюбието, жаждата за знания, непрекъснатата работа върху себе си и стократно се отплаща за положените усилия.
Няма да скриваме, че големият успех в мрежовия маркетинг е трудна задача. Въпреки простотата и достъпността на самия принцип, работата на дистрибутора изисква от човека силна воля. Та нали повечето от нас от детство си са свикнали да се подчиняват и да действат по нечие нареждане. Тук ще се наложи да решавате всичко сам, а цената на тази свобода е огромната отговорност, преди всичко пред самия себе си. Освен това, не всеки е в състояние да накара дори себе си да стане сутрин по-рано, да не говорим за способността постоянно и упорито да върви по набелязания път, да прави ежедневно, макар и малки крачки към поставената цел, без да обръща внимание на съмненията на приятелите, на упреците на роднините и на подигравките на познатите. И все пак хиляди и хиляди хора са избрали именно тази възможност и не са сгрешили. Те самите са постигнали успех и са помогнали и на други да се издигнат до това ниво, да постигнат благополучие, да си върнат надеждата и желанието за живот.
Би било непростима грешка да се принизи мрежовият маркетинг до нивото на нов начин за печалба. Работата е в това, че неговото появяване се дължи не толкова на търговията, а по-скоро на философията, на новата култура на хранене и здравословния начин на живот.
Всичко започнало през 1920 год. в китайски лагер за интерниране, където е излежавал присъда американски химик на име Карл Ренборг. Разбираемо е, че за този човек, който е на принудителна гладна диета, храната и правилното хранене са въпрос на живот и смърт. Очевидно именно тогава на Ренборг му е дошла идеята за създаване на биологиченоактивни добавки, способни да допълнят храната с полезни вещества, витамини, макр- и микроелементи, необходими за нормалното функциониране на системите на човешкия организъм. Когато се върнал в родината си, той приложил тази идея на практика, като създал първата в света добавка от люцерна, водно пиперниче и магданоз.
Разсъжденията на Ренборг са прости, както всичко гениално. Човешкият организъм се нуждае от много полезни вещества, които може да получи само с храната. Недостигът на тези хранителни вещества води до цяла група от заболявания, в това число и хронични, които при отслабен имунитет лишават човека от работоспособност и активност. Ако, обаче, пресметнем необходимите за едно денонощие витамини и тяхното съдържание в зеленчуците и плодовете, ще излезе, че нормалният човек, за да запази здравето си, трябва за един ден да изяде едва ли не цяла каруца с продукти. Не е ли по-просто да се използва концентрат на природни биологичноактивни вещества, изолирани от хранителни суровини от животински, морски, минерален и растителен произход? Точно това е същността на биологичноактивните добавки към храната, прякото предназначение на които е не да лекуват болестите, а да предотвратяват самата възможност за тяхното появяване.
Да се върнем към историята на мрежовия маркетинг. За да реализира своето изобретение, през 1934 г. Ренборг създал компанията “Nutrilite Products, Inc”. Компанията не е наемала никакви търговски сътрудници. Вместо тях основателят на фирмата привлякъл към процеса на реализация на продуктите цяла армия от независими дистрибутори. “Предложете тези препарати на вашите приятели,-казвал Карл на своите познати,- и аз ще ви изплатя комисионни, след като купят нещо от вас”. С тази система цялата търговия можела да се води без всякакви заплати и аванси, без началници и подчинени, без наемане на помещения за офиси и рекламни кампании. Дистрибуторите правели всичко сами – употребявали продукта и го предлагали на други. Те били и потребители и организатори на пласментния пазар. И колкото повече новаци привличали, толкова повече печелели!
Това бил безкраен, саморазвиващ се процес, който бързо направил Ренборг богат.
Техническият прогрес, изобретяването на компютъра, развитието на интернет-технологиите, появата не само на професионални практици, но и на теоретици на индустрията, които създали много пособия и безкрайно количество идеи за начинаещите, стимулирали огромния ръст на мрежовите компании в цял свят. Сега дистрибуторите не се боят да останат насаме с професионалните въпроси, на тях не им е нужно самостоятелно, на ръка да прехвърлят планини от хартия, да обработват разчетите, цели нощи да говорят по телефона, да повтарят до прегракване едно и също пред желаещите да се включат в бизнеса и да препускат до края на света, за да се снабдят с продукти. Новите постижения в областта на електронно-изчислителната техника позволяват значително да се опростят, стандартизират и автоматизират и най-трудните аспекти от работата на независимия разпространител. С появата на най-новите системи за телекомуникация, на компютъра и Интернет, работещите в мрежовия маркетинг получиха не само финансова, но и лична свобода.
Вече не е необходимо начинаещият дистрибутор дълго и старателно да се подготвя за първия си разговор с клиент. Той може да вдигне телефонната слушалка, да позвъни на своя спонсор и използвайки трилинейната телефонна връзка просто да го свърже с новака, получавайки помощ и подкрепа в особено сложни ситуации. Той може да покаже пред аудиторията видеофилм за живота на компанията и с това да запази силите, гласа и спокойствието на духа си, за да отговори на всевъзможни въпроси. Интернет магазините му позволяват да поръчва продукт, без да излиза от стаята, а електронната поща за миг доставя писмата на членовете на неговата мрежа. Всяка нова разработка опростява дейността на работещия в мрежата, всяка новост открива мрежовия маркетинг за все повече хора.
Разбира се, техниката изисква много време и средства за нейното разработване и обслужване, но с това се занимава компанията, а не самият дистрибутор. И колкото и да е странно, компютъризацията само засилва ролята на всеки отделен дистрибутор, тя освобождава човека, като му дава възможност да се съсредоточи върху това, което той прави по-добре от компютъра – планиране, разработка на стратегия и най-важното – непосредствено общуване с хората. Именно затова индустрията на мрежовия маркетинг е толкова привлекателна: тя съществува за човека – за всеки конкретен индивид – отделя му внимание, като вниква в неговите проблеми и ги решава блестящо.
Много фирми със световно известни имена отдавна оцениха възможностите на мрежовия маркетинг и започнаха да използват тази стратегия в своята дейност. Най-известните от тях са “Coca-Cola”, “Colgate”, “Gilette”, “Visa”, “Lipton”, “Ford”, “Canon”, “Sharp”, “Xerox”. Сега в MLM компаниите професионално работят около 25 милиона души, които разпространяват над 25 хиляди вида продукти и услуги. Съвкупният годишен оборот на компаниите достига 25 милиарда американски долара с прираст от 20-30%. Като имаме предвид преимуществата и достъпността на мрежовия маркетинг, може смело да се прогнозира, че именно тази форма за разпространение на стоки и услуги в най-близко време ще стане универсална. 
 
ДЕН ПЪРВИ 
Получихте ли стартовия пакет на цена 5 лв., да няма грешка само 5 лв. Фирмата няма за цел да ви рекетира, а даде равна възможност на всички, независимо от финансовото положение,  да стартират своята дейност и да превърнат своите допълнителни доходи в основен бизнес. Каква по добра мотивация от това, безплатен абонамент за здраве, красота, и на това отгоре една реална възможност да печелите добри пари. Ако гоните последното прочетете ВНИМАТЕЛНО бонусната програма, помолете Вашия спонсор да Ви обясни, ако не може се обърнете към по-горния спонсор. Истината е в търсенето, а не в очакването. Никой няма да Ви каже тук има пари, елате си вземете. В мрежовия маркетинг се заплаща според това какво си показал, какво си успял да направиш за период от време.
Но за да започнете трябва да разгледате продуктовите каталози, може да липсва някой нов продукт, това е така защото компанията се грижи за разнообразния асортимент на VIP – клиентите си. Като дистрибутор се надяваме, че без усилие ще усвоите основния принцип на мрежовия маркетинг: Вие няма да продавате продукти на хората, като им предлагате стока, от която те изобщо не се нуждаят. Задачата Ви е да създадете мрежа от независими дистрибутори, на които ще помогнете да усвоят този бизнес, както Вашият спонсор Ви помага сега. А придвижването на продукта към пазара ще бъде естественият резултат от Вашия труд. Разбрахте ли?
Следващата крачка – трябва да направите своята първа покупка – продукти на стойност 50 лв, изискване на компанията, за да станете наш сътрудник, като основната цел е да докоснете продукта, да го опознаете, да видите резултатите, след като сте убедени в качетвата на продуктите да предлагате възможността на хората да ви последват. Прочетете диплянките на компанията, посъветвайте се със спонсора си и изберете това, което бихте искали сами да използвате. Да. ВИЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТИТЕ.
Защо ли? Много е просто – бизнесът, който сте избрали е изграден изцяло върху общуването. Намерили сте висококачествен, уникален (без преувеличение!) продукт, който не само помага да възстановите защитните си сили, но и да укрепите организма си, да нормализирате работата на всичките му системи и по този начин да си осигурите здраве и дълголетие. Но Вие, както и повечето съвременни хора, имате роднини и приятели, на които желаете благополучие. Защо тогава да не им разкажете за своето откритие, за свойствата на продуктите и за възможностите на Вашия нов бизнес? Точно тези разкази и подробното описание на Вашите собствени усещания и впечатления са същността на Вашата работа. Но ако Вие сам не използвате продуктите на компанията, нито едно от описанията няма да звучи достоверно и даже най-убедителните доводи ще бъдат напразни – не може с увереност да предлагаш нещо, което сам не познаваш, да не говорим за това, че подобен метод твърде много прилича на лъжа. Излиза, че за да получите максимум положителни емоции и да ги подкрепите с фактически резултати е необходимо сами да използвате продукта, който смятате да предлагате на познатите си. ТРЯБВА ДА СТАНЕТЕ ПРОДУКТ НА СВОЯ ПРОДУКТ. Това изобщо не е трудна задача, като се има предвид високото качество и ефективността на продуктите. Най-важно е да ги използвате редовно и резултатите няма да закъснеят.
Е, решихте ли да опитате? Почувствахте ли прилив на сили и желание за работа? Значи стигнахме до третия етап. Хванете спонсора си за ръка и не го изпускайте, докато той не Ви помогне да СЪСТАВИТЕ СПИСЪК НА ЛИЧНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ. С други думи, Вие заедно трябва да определите и запишете колко, лично Вие, начинаещият дистрибутор искате да печелите, какво искате да притежавате, каква квалификация и за какъв срок планирате да я постигнете и какво конкретно трябва да направите, за да постигнете всичко това. Не се плашете. Спонсорът винаги ще Ви подскаже доколко постижими са Вашите цели и какво реално трябва да предприемете. Много по-важно е да решите наистина ли Ви е необходимо именно това.
Уверени ли сте? Не сте ли се подценили от лъжлива скромност? Никога не постъпвайте така. Мрежовият маркетинг съществува, за да можете да осъществите и най-смелите си замисли. Вашата фантазия са крилата, на които ще полетите към успеха.

2. Внимателно прочетете Бонусната програма.
3. Задължително записвайте всички възникващи въпроси. Винаги. По-късно ще можете да ги зададете на Вашия спонсор.
4. Станете продукт на своя продукт.
5. Непременно направете списък на личните и професионални цели, а също и списък на Вашите познати.
6. Мечтайте!
7. Никога не забравяйте, че на света съществува Вашият спонсор!


ДЕН ВТОРИ
Добро утро! Как спахте? Надяваме се, превъзходно, защото днес Ви предстои ден, изпълнен с работа и вълнения.
Преди всичко ОБАДЕТЕ СЕ НА ВАШИЯ СПОНСОР. Той сигурно вече очаква обаждането Ви, за да уточните още веднъж времето на насрочените срещи. А със самия него трябва да се видите значително по-рано – около час, час и половина преди времето хикс. Трябва да му преразкажете конспекта на продукцията и да изслушате неговите препоръки. Внимателно!
След това трябва да му покажете домашната си работа – списъка на познатите – и да поработите заедно върху него. В какво именно се състои работата ще Ви обясни Вашият пряк наставник и по време на тази беседа спокойно можете да оставите настрана тази книга. След това, когато имате свободна минута, я прегледайте, за да намерите мъдри съвети като този: ЗАПОЧНЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ КНИГИ ПО МРЕЖОВ МАРКЕТИНГ.
Надяваме се, че вече сте почувствали необходимостта от теоритична база. За да се ориентирате по-лесно в морето от учебна литература, решихме да приложим кратък списък от най-необходимите според нас и най-ясно написани книги, чиито автори са доказани специалисти в бизнеса:
 1. Джон Каленч, “17 тайни на майстора”;
2. Наполеон Хил, “Мисли и забогатявай”, томове 1-5
3. Ог Мандино, “Най-големият успех в света”, “Най-великото чудо в света”;
4. Джон Милтън Фог, “Най-великият Мрежовик в света
5. Том Хопкинс, “Как да станем майстор по продажбите
6. Джон Файла, “10 урока върху салфетка”;
7. Джим Рон, “5 основни фрагмента от мозайката на живота”.

Не се плашете от обема. Ще се справите лесно с всичко, а идеите,
научени от класиците, ще бъдат от полза за цялостната Ви работа. Нещо повече – не е достатъчно да прочетете тези книги само веднъж. Трябва да ги четете и втори, и трети път и да им направите конспект. Всеки ден трябва да отделяте поне един час за четене на книги по мрежов маркетинг. Запомнете: ЗА ДА ПОСТИГНЕТЕ УСПЕХ, ТРЯБВА ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ НЕПРЕКЪСНАТО. Бизнесът, с който сте решили да се заемете, изисква постоянна работа върху себе си и постоянен самоконтрол. Затова настоятелно Ви препоръчваме да си направите БЕЛЕЖНИК, в който детайлно да опишете плана на срещите за деня и за седмицата, времето и мястото на презентациите, къде можете да поканите познатите си, обучаващите семинари. Освен това, Вашият спонсор сигурно ще Ви предложи да си купите и друг бележник, в който да записвате възникващите въпроси, а по възможност и отговорите на тях. Ще видите, че много скоро същите въпроси ще започват да задават и на Вас. Даже по-скоро, отколкото предполагате. А като имате под ръка бележник с получените от спонсора отговори, никога няма да се объркате сами, нито ще объркате дистрибуторите, с които ще оформяте заявлението и на които ще бъдете спонсор.
Ето ги – хората, които сте поканили, Вашите възможни клиенти или дистрибутори. Нима не всички, които сте поканил, са дошли? Нищо не може да се направи – такива са хората. Няма защо да се разстройвате, а трябва да усвоите една проста истина, проверена на практика: мрежовият маркетинг е бизнес на статистиката, затова ЗА ДА ПРОВЕДЕТЕ 10 СРЕЩИ, ТРЯБВА ДА ПОКАНИТЕ 20 ЧОВЕКА. След срещата не е лошо да звъннете на тези, които не са дошли и да разберете какво е станало.
А сега поздравете тези, които са дошли и веднага преминете към работа: представете ги на Вашия спонсор и им предложете внимателно да изслушат това, което той ще им разкаже. Днес Вие трябва да предоставите главната роля на него.
Не защото Вашите познати Ви нямат доверие, съвсем не. Същността е в това, че всеки човек, независимо от сферата си на интереси, в непозната за него област е по-склонен да се довери на специалист, а не на съсед, нали? В същото време за никого не е тайна и всеки психолог ще го потвърди, че е много трудно да бъдеш експерт или ас пред познати. Затова ще е по-правилно, ако Вие веднага преставите на приятелите си Вашия спонсор и му предоставите възможността да действа сам – на него, човека, когото те не познават и който за тях е ас. По-късно, Вашите дистрибутори ще Ви представят като експерт на своите познати, за които Вие ще бъдете професионалист в дадената област и които поради това ще Ви изслушат с внимание.
Но това е в бъдеще, вярно, че близко, но все пак бъдеще. А сега ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА НАБЛЮДАВАТЕ ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВИ И ГОВОРИ ВАШИЯТ СПОНСОР. Всяка дреболия може да има много по голямо практическо значение от цели планини теоритична литература.
Забелязахте ли как Вашият спонсор поздрави гостите Ви? Разбирате ли защо ПРЕДИ ВСИЧКО ТОЙ НАСОЧИ ВНИМАНИЕТО ИМ КЪМ ПРОДУКТИТЕ на Компанията, а не към бизнеса? Така е правилно, защото възможността за печалба може да не интересува всеки, но проблемите на здравето са важни винаги и за всички. Ето защо задача на независимия разпространител е да обясни на поканените, че иска да им помогне, а не да ги използва. Да се помага на другите - това е главната идея. Помагай на другите да постигнат това, което искат и сам ще постигнеш всичко. А какво искат те? Запишете този въпрос в бележника си и не забравяйте след срещата да го зададете на спонсора. Той сигурно ще Ви отговори, че всеки човек има свои потребности, но въпреки това психолозите са успели да обобщят желания, които са общи за всички. Това е доста кратък списък на насъщните ни потребности и на първо място в него стои здравето. Затова запомнете: ВСЯКА СРЕЩА Е НАЙ-ДОБРЕ ДА ЗАПОЧВАТЕ С ПОЛОЖИТЕЛЕН РАЗКАЗ ЗА ПРОДУКТИТЕ НА ВАШАТА КОМПАНИЯ. Не всеки от поканените ще реши да се занимава с мрежов маркетинг, но много от тях ще поискат да станат Ваши клиенти. Освен това, невъзможно е да се прави добър бизнес с некачествени продукти и не е необходимо да си дистрибутор, за да разбереш това.
Внимание! Веднага трябва да Ви предпазим от грешка. Често се случва начинаещият дистрибутор да вижда задачата си предимно в разпространението на продуктите и търсенето на клиенти. Като правило това довежда до пълен крах на всичките му начинания, защото сред повечето хора думата “продажба” не предизвиква нищо друго, освен негативни емоции. ПРОДУКТИТЕ, РАЗБИРА СЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ПРОДАВАТ, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ НИКОЙ НЯМА ДА ПОЛУЧИ ПАРИ, но това трябва да става чрез създаване на организация. ПРИНЦИПЪТ НА МРЕЖОВИЯ МАРКЕТИНГ СЕ СЪСТОИ В СЪЗДАВАНЕТО НА МРЕЖА ОТ НЕЗАВИСИМИ РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ, а не в разширяването на клиентската база. Напълно са Ви достатъчни десетина постоянни клиенти. Съдете сами: Вашите 10 – плюс по 10 от всеки подписал с Вас заявление за дистрибутор, плюс по 10 от всеки дистрибутор, подписал заявление с Вашите дистрибутори – това вече е цяла армия.
Въпреки това, ОТНАЧАЛО Е ПО-ДОБРЕ ДА СЕ ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СОБСТВЕН БИЗНС, а след това продуктите. Така е, защото не може да се продаде една опаковка , а след това да се убеждават хората, че не трябва да продават. В края на краищата, Вашите познати може да искат сега само да опитат продукта, а по-късно Вие да им предложите да се включат в мрежата. ВСЕКИ КЛИЕНТ Е ВАШ ПОТЕНЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР.
Но да се върнем към първата Ви среща. Вие, разбира се, без да се отвличате наблюдавате какво прави Вашият спонсор, как построява разказа си за бизнеса, към какво насочва вниманието на слушателите, как отговаря на въпросите им, как реагира на техните възражения. Забелязахте ли, че той не само говори сам, но дава възможност и на другите да изкажат своето мнение. Имайте предвид: ДОБРАТА СРЕЩА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ОТНАЧАЛО ДОКРАЙ ТРЯБВА ДА ГОВОРИТЕ САМО ВИЕ. Срещата – това е диалог, а диалогът е възможност да се убеди събеседника в правилността на Вашата гледна точка. Вашият спонсор прекрасно знае това. И не само това, но и много други тънкости и тайни на общуването с хората. Трябва да забелязвате всички детайли, а още по-добре да ги записвате, защото наставникът Ви няма да бъде всеки ден близо до Вас, скоро ще се наложи да провеждате такива срещи лично и без неговата подкрепа. Но Вие ще се справите. Даже и сега може да вземете думата и да разкажете за своя, макар и малък собствен опит в мрежовия маркетинг, за своето разбиране на тази система и за своите планове.
Не се отчайвайте, ако слушателите не изпаднат веднага във възторг от Вашето предложение, ако отказват дори да пробват продукта, а още по-малко да се включат в работата Ви. Не се отчайвайте, а бъдете готови за това, защото МРЕЖОВИЯТ МАРКЕТИНГ Е БИЗНЕС НА СОРТИРАНЕТО, той изисква много търпение. Просто разберете, че тази неприятна думичка “не” не се произнася, защото лично Вие сте неприятен на събеседника. Тя не се отнася към Вас. “НЕ” КАЗВАТ НА ВЪЗМОЖНОСТТА, КОЯТО СТЕ ПРЕДЛОЖИЛИ. А щом е така, не си струва да падате духом. Един ще каже “не”, друг “ще помисля”, а третият веднага ще се съгласи – значи работата върви добре и Вие сте изпълнен с енергия.
Когато изпратите поканените, заедно със спонсора трябва ДА НАПРАВИТЕ РАВНОСМЕТКА НА СРЕЩАТА. Това трябва да Ви е правило: всеки път да анализирате направеното, да се стараете да разберете какви грешки сте допуснали, защо, и най-главното, как да ги поправите следващия път. Това е важно. Ако по време на срещата са възникнали някакви съмнения или идеи, непременно ги споделете със спонсора, поискайте му съвет. Погледнете в бележника си за въпроси – нищо не сте забравили, нали? Тогава отворете другия бележник – предстои Ви да запишете какви инструменти са Ви необходими за работа:
1. Вие самият (Вашият външен вид, усмивката Ви, Вашата доброжелателност и готовност да изслушвате събеседника).
2. Ярките диплянки и другите рекламни издания за продуктите  и дейността на Компанията.
3. Списанието “Планета на хората”. Този инструмент е полезен не само като нагледно пособие. С негова помощ лесно ще усвоите теорията и практиката на мрежовия маркетинг, ще получите съвети от опитни майстори в бизнеса и ще можете максимално бързо да се влеете в живота на Компанията.
4. Видеоклиповете на “GREEN MASTER
”. Мъдрото наблюдение на нашите предшественици, че е по-добре веднъж да видиш, отколкото сто пъти да чуеш, е актуално и в третото хилядолетие.
Списъкът е готов. Но не бързайте да оставяте химикалката: с помощта на спонсора трябва да съставите нов конспект. Това е материал за бизнеса, който също довечера ще трябва да прочетете, усвоите и да се научите да преразказвате на следващия ден.
Сега можем да се върнем към Вашия списък на познатите.
Първо, сигурно сте си спомнили за още някого. Нали от стотината записани имена, само няколко са на Ваши близки приятели, останалите са на хора, които познавате по физиономия и по име, към които можете да се обърнете, но за които не винаги веднага ще си спомните. Важно е непрекъснато да попълвате този списък, така че в него да има не по-малко от 100 човека, защото от тези сто, около 80 няма да искат да дойдат на среща с Вас. 20 ще изразят готовност да се срещнете, но само 20% от тях действително ще се заинтересуват. Значи, ще подпишете ЗАЯВЛЕНИЕ с четирима, но само един от тях ще работи с пълна сила. Следователно, само един от стотте ще се окаже сериозен и трудолюбив дистрибутор, който ще може впоследствие да стане лидер. Но за да го намерите е необходим списък от 100 човека.
Убедително е, нали? Попълнихте ли Вашия списък? Щом стана дума за покани и срещи ще си позволим още една забележка.
Практиката е установила, че за да тръгне добре бизнесът, всеки ден е необходимо да се провеждат минимум по три срещи. Задължително по три всеки ден! Ако успеете да заинтересовате по 4 човека за една седмица, значи сте на прав път. Лесно се регистрират хора под Вас, но не забравяйте че и трябва да ги напътствате, обучавате, поне докато прохождат и започнат да Ви клонират, тоест да правят това, което Вие и вашите спонсори правят.
Направете си изводите и се залавяйте за работа. Телефонът е домашно животно и не трябва да се боите от него.
След като геройски сте се справили с поканите, можете да си дадете кратка почивка. След това е добре да се захванете с домашната работа. Нали помните, че имате да научите два конспекта? Не е лошо да се запознаете по-добре и с материалите за продуктите. Трябва да се обадите и на спонсора, за да дадете отчет за телефонните обаждания и за утрешните срещи. Също така би било много добре ако всеки ден можете да отделите по 15 минути за равносметка на постигнатото през деня, която е добре да се направи в тишина, спокойно и без да бързате, мислено или писмено: какво сте направили, какво не сте направили и защо. Когато приключите и с това, можете бързичко да прегледате КРАТКИТЕ ИЗВОДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
1. Всеки ден започвайте и завършвайте с обаждане на спонсора.
2. Четете книги по мрежов маркетинг. Отделяйте за четене по час на ден.
3. Направете си бележник.
4. Мрежовият маркетинг е бизнес на статистиката. Запомнете, че за да се състоят 10 срещи, трябва да поканите минимум 20 човека.
5. Внимателно наблюдавайте какво прави и говори Вашият спонсор.
6. Не се отчайвайте, ако Ви откажат: “не” казват не на Вас, а на възможността, която сте предложили.
7. Приемете за правило винаги да анализирате всичко, направено през деня, да отчитате грешките, да вземате предвид неточностите и забележките.

ДЕН ТРЕТИ

Каква беше първата Ви мисъл днес? Правилно, Вие си помислихте за спонсора. Изберете неговия телефонен номер. Не, никакви извинения не се приемат, включително етикета и притеснението – за скромност не плащат. Да разговаря с Вас по телефона е работа на Вашия спонсор, за нея той получава авторски хонорар. А да задавате въпроси е Ваша работа, за нея Вие получавате ценни сведения и съвети от опитен майстор в сферата на мрежовия маркетинг. РАБОТЕТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОНСОРА: ТОВА СЪТРУДНИЧЕСТВО Е ИЗГОДНО И ЗА ДВАМАТА.
И тъкмо на място. Най-вероятно днес Вашият спонсор ще Ви посъветва да си направите специална тетрадка, където ще вписвате своите лични резултати от продуктите. Разбира се, Вие не ги използвате достатъчно дълго, за да може нещо да се промени във Вашето самочувствие, но, повярвайте ни, много скоро Вие сами ще се учудите колко ефективно е тяхното действие. Тетрадката Ви е необходима за работата и е един от най-действените инструменти на мрежовия маркетинг, ЗАЩОТО ЛИЧНИЯТ РЕЗУЛТАТ И ЛИЧНАТА УБЕДЕНОСТ СА НАЙ-УБЕДИТЕЛНИТЕ ДОВОДИ в разговора с потенциалния дистрибутор. Постарайте се да наблюдавате собственото си здраве и външния си вид и фиксирайте положителните изменения. Помолете Вашия спонсор да Ви обясни как да оформите записаното и с какви фотографии да го илюстрирате.
Следващата точка във Вашия план за деня е да преразкажете на спонсора конспектите по продуктите и по бизнеса. Надявам се, че Вие сте учили не от страх, а добросъвестно, така, че получената информация да остане във Вашата памет, а не да се изпари в момента, в който я прочетете. Отнесете се сериозно към това, защото ще Ви се наложи често да разказвате за продукта и маркетинг – плана на “Green Master” и трябва да сте готови да отговаряте на всякакви въпроси по тази тема.
Още повече, че днес вече Вие ще провеждате среща. Ще се опитате под наблюдението на Вашия спонсор.
Какво, пак ли някой не е дошъл, макар че Ви е обещал? Общо взето, срещите трябва да се потвърждават. Помолете поканените да Ви звъннат преди срещата и да Ви кажат дали ще дойдат. Кажете им, че за вас е много важно да се видите с тях, а това наистина е така. Ако някой не Ви се е обадил, значи той няма да дойде на срещата и не се интересува от бизнеса. Пестете времето си – това е най-голямата ценност, която всеки човек притежава по рождение, но която за съжаление не подлежи нито на възстановяване, нито на замяна. Помнете това! Не позволявайте даром да Ви отнемат най-ценното, което имате. Обръщайте повече внимание на тези, които са заинтересовани за своето благополучие в бъдеще, имат намерение да се отнесат към нещата сериозно и ще работят всеотдайно. От това желание зависи не само неговото, но и Вашето благополучие и благополучието на Вашия спонсор.
Както и да е, за да започне Вашият бизнес да се развива, практически Вие трябва да придобиете следните навици:
· Канене хората на среща.
· Общуване по телефона.
· Правилен разказ за продукта и бизнеса
Нали вече Ви обясниха как да построите разказа и на кое колко време да отделите? Да повторим още веднъж една от най-разпространените схеми: 3 мин. говорите за Компанията, 7 мин. – за продуктите, 10 мин. посвещавате на маркетинг-плана. След това отговаряте на въпроси и възражения. При което Вие помните, разбира се, че както и да върви беседата, 70% от времето говори поканения, а Вие внимателно слушате и се стараете на всяка цена да направите добро впечатление. Използвайте опита на Вашия спонсор, включете в разказа свои идеи, собствен стил и получете удоволствие от работата! Виждате ли, всичко при Вас става великолепно! Нали спонсорът е до Вас и даже това обстоятелство значи много. Вашият гост се съгласява с посочените доводи – заработил е принципът “двама срещу един”. Неговата същност е в това, че по-просто е да се обясни на човек нещо, ако му разказват двама убедени в това: те се поддържат на емоционално ниво и си помагат един на друг да се справят с негативната реакция на слушателя.
Ако Вие сте направили всичко правилно и точно сте следвали инструкциите на спонсора, то днес ще можем да Ви поздравим с първия подписано заявление и основаването на Вашата първа линия. Вие станахте спонсор! Ура! Вие го направихте! Чувствате ли прилив на сили и желание да работите, да работите и да работите по-нататък? Отлично! Направете разбор на днешните грешки. След това Вашият спонсор непременно ще Ви даде инструкции как да работите с новака, в какво да му помагате и в какво да му дадете свобода. Той ще Ви разкаже за “златните”, “сребърните” и “празните” кораби – т.е. за хора способни, не много подходящи и съвсем неподходящи за тази работа. На “златните” непременно трябва да се помага, защото даже и най-талантливите и трудолюбивите няма да успеят самостоятелно да преодолеят просторите на бизнеса и благополучно да акостират в пристанището на успеха. За всеки случай тук поместваме признаците на “златния кораб”. Той:
а/ иска да се учи;
б/ постоянно иска от спонсора нова информация;
в/ винаги е въодушевен (защото е вникнал в програмата и знае, че тя ще работи);
г/ използва стоката и цялото си свободно време посвещава на това, да научи колкото се може повече за продукта;
д/ има конкретни и ясни цели;
е/ съставил е и през цялото време допълва своя списък на познати;.
ж/ винаги се радва да види спонсора;
з/ въобще е симпатичен човек.
“Сребърен кораб” е този, който не веднага проявява своите способности. Или неспособности. “Празният” пък никога няма да започне да работи. Просто защото го мързи. Ценен съвет: бъдете внимателни – “празните кораби” теглят към дъното.
И още един: ВОДЕТЕ СТАТИСТИКА. Задължително отбелязвайте колко човека днес са били поканени, колко са дошли, колко са се съгласили да закупят продукта, а колко искат да получат стартовия пакет. В бъдеще се постарайте да следите също така и за ръста на своята мрежа, и за успехите на Вашата първа линия. Засега е достатъчно просто да съставите таблица за контрол на собствения бизнес.
Вече е направено? Това се казва скорост! Вие сте много талантлив. Наистина. Но талантът представлява само пет процента от успеха, а деветдесет и пет са самодисциплината, самоорганизацията на Вашето време и бизнес. И преди всичко – това е работа. А във Вашите работни задължения влизат посещения на тренинги, презентации и школи. Ето днес Вие ще се запознаете с това, което в нашата Компания наричаме школа.
Вашият първи урок ще бъде посветен на възраженията. През последните няколко дни Вие трябваше да се сблъскате с толкова възражения и въпроси, с колкото не сте се сблъсквали през живота си. Днес спонсорът ще Ви каже дали да отговаряте на тях, как и в какви случаи, а най-важното – какво да правите, че възраженията всеки ден да стават все по-малко, а Вашата увереност в себе си все повече да нараства.
Ето, че Вие вече започвате да се ориентирате във всеки конкретен случай, защо човек възразява: иска да получи повече информация или има такъв маниер на говорене, или пък просто Ви се подиграва. А как ще постъпите – това вече е Ваш избор. Само че не забравяйте за мирните цели – своите и на Компанията, подбирайте внимателно изразите. Разбира се, винаги можете да попитате всезнайковците, като са толкова умни, защото не печелят по 500$ на месец. Но помнете: с хора, които не разбират от дума и нямат чувство за хумор, е по-добре да не общувате. Много трудно е да обясните нещо на човек, който постоянно Ви прекъсва, спори и съзнателно или несъзнателно влиза в конфликт. Пък и нужно ли Ви е това? ПОДПИСВАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ С ХОРА, КОИТО СА ВИ ПРИЯТНИ. С човек, който не Ви е симпатичен, Вие няма да можете да работите като спонсор. А и въобще няма да можете.
Починете си малко, погледнете Вашия план за деня (Вие не забравяте да го правите, нали?) и отново се хващате на работа (списък на познатите, обаждания по телефона, конспекти, зубрене).
Не забравяйте: днес сигурно ще Ви се обади Вашият първи дистрибутор. Той гори от желание да действа, час по-скоро да започне своя бизнес. Освен това, той има цял куп въпроси. Отворете своя бележник и си спомнете какво Ви говорихме през първия ден. Прелистете го и сигурно ще намерите отговорите на много от тях. Помислете как да изградите Вашата работа с новака. Запишете това, за което бихте искали да попитате спонсора и му позвънете. Да, сега грижите Ви се увеличиха, нали? Но от това животът стана по-интересен! Очакват Ви още сюрпризи.
Например, презентацията. Вие знаете ли какво е това? Попитахте ли спонсора? Опитахте ли се да вземете участие в подготовката? Веднага започнете да проявявате инициатива, не чакайте да Ви повикат. ВИЕ ТРЯБВА ДА ВЪЗПИТАВАТЕ В СЕБЕ СИ ЛИДЕРСКИ КАЧЕСТВА, без тях Вашата организация никога няма да бъде здрава, а дистрибуторите Ви – печеливши и уверени в себе си. Между другото, не забравяйте да се обадите на Вашия новак. Утре той има голям ден – утре вие ще работите заедно, ще съставяте списък на познатите и конспект на продукта. Ако той още не се е обадил, не се обиждайте. Вдигнете слушалката и изберете неговия номер. Обяснете му, че се обаждате, за да помогнете. Може би ще успеете да се срещнете днес и да поговорите за работата? Или вече го направихте? Тогава вие двамата сте просто “златни фрегати”! Напомнете на Вашия дистрибутор, че от днес той ще се труди здраво не за фирмата, не за някой друг, а само за себе си и затова трябва да се захваща за работа. Не го жалете нито минута. От днес времето, което губите за спонсориране, трябва постепенно да намалява, а Вие трябва да отделяте повече внимание на работата с Вашите дистрибутори. Такива са законите на мрежовия маркетинг: В ПЪРВАТА ЛИНИЯ ПО-ДОБРЕ Е ДА ИМА ПЕТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, ОТКОЛКОТО ДВАДЕСЕТ И ПЕТ неуверени, нежелаещи да се научат на нищо и НАПЪЛНО СЛУЧАЙНИ ХОРА.
Когато създадете тази здрава основа на своята мрежа от петима сериозни хора, 95% от времето си Вие ще употребите за работа с тях, 2,5% - за обслужване на кръга от купувачи сред приятелите Ви и 2,5% - за подбор на нови дистрибутори в първа линия
.
За това – по-късно. Сега Вашият първи дистрибутор има нужда от вниманието Ви: той пита, пита, пита. Е, ще се наложи да отговаряте. И да обяснявате. В края на краищата, най-добрият начин да се запази отлично състоянието на духа и настройката за работа е да се помогне на някой друг, да се обучава, да се отговаря. И да се обяснява.
Е, днес Вие поработихте здраво. Позвънете на своя спонсор и му докладвайте за своите постижения. Днес Вие имате с какво да се похвалите. Но, въпроси, а може би и предложения, свързани с работата, също има много. Звънете смело, мислим, че спонсорът с удоволствие ще Ви изслуша. Само не се увличайте и не се въодушевявайте до пълно откъсване от реалността. По добре прочетете КРАТКИТЕ ИЗВОДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
1. Винаги работете във връзка със спонсора;
2. Направете си тетрадка за личните резултати по продукта;
3. Може би е полезно още веднъж да Ви напомним разпространената схема за построяване на разказа: 3 минути за Компанията, 7 минути – за стоките, 10 минути – за маркетинг-плана;
4. Помнете за “златните”, “сребърните” и “празните кораби”. Работете със “златните”, помагайте на “сребърните” и не се старайте да спасявате от житейски бури “празните”;
5. Не забравяйте за статистиката;
6. Подписвайте ЗАЯВЛЕНИЯ с хора, които са Ви приятни;
7. Възпитавайте в себе си лидера;
8. По-добре на първа линия да имате пет професионалисти, отколкото двадесет и пет напълно случайни хора.

ДЕН ЧЕТВЪРТИ
Нямате търпение да се захванете за работа ли? Правилно! Отличното настроение е стопроцентова гаранция за успех. Да започваме. Днешният ден ще започне с изпитване. По-точно – с тренировка. Вашият спонсор ще Ви предложи да потренирате, да отговаряте на възражения. Отворете Вашия бележник, припомнете си вчерашната школа и… Охо, работата се бои от майстора! А ако и самият майстор леко трепери, не е страшно. Затова пък като резултат за Вас няма да съществуват страшни въпроси, ничии възражения и нито един любител на спора няма да може да Ви уплаши, даже той да има много бойно настроение. Главното е да не губите самообладание, да не се разпалвате и да помните: всяко мнение, дори и най-глупавото, има право на съществуване. Отнесете се към него спокойно и с уважение. АКО ИСКАТЕ ДА УБЕДИТЕ СЪБЕСЕДНИКА, ЧЕ НЕ Е ПРАВ – СЪГЛАСЕТЕ СЕ С НЕГО. Да, да, именно, прочели сте напълно правилно! Попитайте спонсора и той ще Ви каже същото. Едновременно с това ще Ви обясни как да го направите и с пример ще Ви покаже цялата необходима техника.
А сега – срещите. Днес те ще бъдат повече, отколкото през втория ден от работата, нали? Но сега се справяте с тях по-лесно. Практика. Пък и успехът въодушевява, нали? А него, разбира се, го има. Започва да работи статистиката. Поговорили сте със стотина души – двадесет от тях са влезли във Вашия бизнес. Някой засега е само клиент, друг е пожелал да изкара малко пари, а петима са решили да се заемат професионално и вече се хвърлят в боя. Сега Вие би трябвало да поговорите със спонсора за това, как да работите с групата. А към това, което той ще Ви разкаже, ние също ще добавим още малко полезна информация. Съвсем малко, така, че да Ви се наложи по-малко да записвате и необходимите точки винаги да са Ви под ръка. И така:
1. НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА РАБОТИТЕ ЕДНОВРЕМЕННО С ПОВЕЧЕ ОТ 5-6 ДИСТРИБУТОРА ОТ ВАШАТА ПЪРВА ЛИНИЯ.
Не бъдете алчни
. Истинските, активните дистрибутори не са захар, с тях не можеш да се запасиш, да ги сложиш в някое ъгълче и да си спомняш за тях само тогава, когато са ти нужни. Не, не и не! Напомняме Ви – дистрибуторът е по-скоро кораб, който Вие изпращате на плаване и сте длъжни да го снабдите с всичко необходимо, за да го предпазите от безветрие и бури и да му помогнете да се върне със “златен товар”. Разбирате ли? Така, че ако във Вашата първа линия едновременно има повече от 5-6 дистрибутори, които имат нужда от помощта и поддръжката Ви, няма да можете да обърнете на всеки от тях необходимото внимание. А от това какво следва? Следва корабокрушение. Имайте предвид това!
2. Следващото засяга конкретно работата. Старайте се ДА ОБУЧАВАТЕ НЕ КАК ДА ПРОДАВАТ СТОКАТА, А КАК ДА СПОНСОРИРАТ И ДА СЪЗДАВАТ ОРГАНИЗАЦИЯ.
Ако това твърдение предизвиква у вас недоумение и въпроси, 
значи не сте прочели добре втора глава и ще се наложи да се върнете към тези страници, където става дума за втория ден от работата.
3. Поддържайте Вашите дистрибутори, помагайте им, не губете контакт с тях. ЗА ДА МОЖЕ ВАШАТА ПЪРВА ЛИНИЯ ДА НЕ СЕ СТРАХУВА ДА ВИ ПОИСКА ПОМОЩ, ТРЯБВА ЧЕСТО ДА СЕ СРЕЩАТЕ С НЕЯ.
Тази аксиома е психологически оправдана. Наистина, даже при елементарен пример от живота е ясно: ако ви потрябва сол назаем, към кого от съседите ще се обърнете – към този, с който често общувате или към този, с който само се поздравявате? Разбира се, към първия. Така е и с Вашите дистрибутори. Те никога няма да Ви поискат помощ или съвет, ако Ви виждат един път в месеца. От тук произтича и следващата точка: 
4. МНОГО Е ВАЖНО ПОНЕ ЕДИН ПЪТ В СЕДМИЦАТА ДА СЪБИРАТЕ СВОИТЕ ПАРТНЬОРИ НА ОБЩА СРЕЩА.
Такъв метод ще Ви помогне да бъдете винаги в течение на събитията и настроенията във Вашата първа линия. Освен това, подобни събрания укрепват духа на сплотеност и взаимопомощ, което е важно във всяка работа, а при мрежовия маркетинг, където благополучието и успеха на всеки зависи от работата на всички, особено. Да не говорим за възможността да споделите опита си и да решите организационни въпроси, които непременно ще възникнат, тъй като ежедневният план за работа на всеки не трябва да противоречи на плана за работа на цялата Ваша мрежа и не трябва да пречи на дистрибуторите да посещават тренинги, школи, семинари и други важни мероприятия, които организира за тях Компанията.
5. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВСЯКА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПООЩРИТЕ УСПЕХА НА ВАШИТЕ ПАРТНЬОРИ.
Ще видите, че това ще се възнагради стократно
. Защо ли?
Представете си спортисти, които тичат с всичка сила към финала. Кой от бегачите полага повече усилия, за да стигне пръв? Разбира се, този, който сега заема лидерска позиция. Той чувства, че първата награда му е в ръцете, вижда себе си на пиедестала, обкръжен от репортери и поклонници. Разбираемо е, че той има повече причини да се стреми към победата, отколкото онзи, който се влачи на опашката и вече е разбрал, че не може да се измъкне напред. Ето затова е толкова необходимо да поощрявате Вашите дистрибутори. Помогнете им да почувстват, че са лидери, че винаги са преди всички и със собственият си опит ще се убедите каква ще бъде отплатата!
6. И последно. Това може да се отнесе към раздела с делови съвети: НИКОГА НЕ СЕ ОПЛАКВАЙТЕ НА ВАШАТА ПЪРВА ЛИНИЯ.
И за това има психологическо обяснение. За Вашите дистрибутори Вие сте не само източник на информация, за тях Вие сте пример за това, до какво могат да стигнат, какво могат да постигнат, какво могат да станат. И ако този пример започне да се оплаква от живота и от трудностите в работата, тогава те интуитивно ще почувстват опасност за себе си. Резултатът ще бъде плачевен – Вие ще останете без мрежа. Да се оплаквате на своите непосредствени дистрибутори е най-сигурният начин да се ликвидира цялата структура.
Сега Вие сте готови за работа със своите първи дистрибутори. По план именно за днес е първата Ви работна среща. Помислихте ли за това, с какво ще започнете? Какво ще им разкажете най-напред. За тях това е първият работен ден в Компанията и Вашата задача е да направите така, че той да остане като един от най-забележителните дни в целия им живот.
И във Вашия също. Днес Ви предстои да се подготвите за… първото излизане на сцена – за презентацията. Заедно със спонсора съставете текст – разказ за личните резултати от продукта, за своята работа. Това е абсолютно необходимо. В НАШИЯ БИЗНЕС ПЕЧЕЛЯТ ПАРИ САМО ТЕЗИ ХОРА, КОИТО ИЗЛИЗАТ НА СЦЕНАТА, затова, ако Вие сериозно сте решили да преуспеете в него, колкото се може по-скоро се включвайте към презентациите и тренингите, говорете пред публика. Не се бойте! В края на краищата, работата си е работа.
За да мине всичко успешно, трябва да научите наизуст целия току-що съставен текст на презентацията. Приемете, че това е домашната Ви работа днес. Приберете се вкъщи и я разкажете пред огледалото не по-малко от двадесет пъти. Задължително пред огледалото – така Вие ще се научите да контролиране своите емоции и мимика, да отработите жестове, изразителни интонации, произнасяне на трудни фрази. След това (да кажем – утре сутринта) разкажете целия текст на презентацията на спонсора и заедно с него обсъдете кое е необходимо да промените и как точно да се държите на сцената. Например, как да излезете, как да поздравите и накрая, какво да облечете.
Може би спонсорът още не Ви е казал или сте забравили да запишете, но Вашият външен вид, костюм и прическа са тези фактори, които могат да окажат значително влияние. В бизнеса трябва да се обличате в интерес на работата.
В дадения случай най-добре е да се придържате към “златната среда”. От една страна, на срещи и на презентации не трябва да си позволявате да обличате явно овехтели, зле изглеждащи и измачкани дрехи – у повечето хора това ще предизвика неприязън и ще ги отблъсне. От друга страна, твърде скъпият костюм може да ги накара да се замислят дали ще могат да си позволят нещо подобно, ако решат да влязат в бизнеса. Като правило техният отговор в дадения случай няма да е обнадеждаващ, следователно те няма да направят нито крачка към работата във Вашата организация. Много е важно да имате небизнесменски вид – повечето хора се страхуват да имат работа с бизнесмени и това е разбираемо. От всичко казано следва, че Вашият презентационен гардероб трябва да бъде подбран внимателно и с вкус, но така, че да не оказва прекалено голям психологически натиск и да не стряска.
Не се стеснявайте, посъветвайте се за това със спонсора. Навярно той ще Ви обърне внимание и на други важни детайли от подготовката на презентацията. Отнесете се към неговия разказ с необходимото внимание, защото съвсем скоро – утре – ще трябва да излезете на сцената.
А днес имате още толкова много работа! Трябва да се върнете към Вашия списък на познатите, да го попълните, да проведете няколко телефонни разговори и да определите срещи за утре. Трябва да преговорите това, което се готвите да разкажете на останалите гости. Между другото, те вече дойдоха ли или още не са? Задават ли въпроси? Помните ли статистиката? Тогава всичко е наред. Не забравяйте след срещата да я анализирате и да запишете възникналите въпроси. След това – работа със спонсора, нови конспекти, школи, нови мечти, нови цели, планове.
Когато свършите това, можете да си отдъхнете. Не забравяйте: който добре почива, той работи добре. И обратно. Между другото, даже и почивката може да се съчетае с работата на дистрибутора. Просто навсякъде, където ще се появите и на всички,