Генератор на сребърни йони D-r Silver

Уред за сребърна вода Д-р Силвър универсал

1. Предназначение
Уредът е предназначен за дезинфекция на питейна вода от централизираното водоснабдяване, както и такава, добита от кладенци, извори и др. посредством обогатяване с йони на среброто. С помощта на уреда може да се приготвя сребърна вода за профилактика на някои заболявания, описани в Приложението.
С уреда може да се обработва вода с обем от 0,2 ; 0,5; 1; 2 и 5 литра, а в някои случаи и по-големи количества. Обработката се извършва автоматично след задаване на една от четирите програми, подбрани по обема на обработваната вода и желаната концентрация на сребърни йони. Работата с уреда е изключително опростена. Не се налага следене на времето за обработка. След изтичане на избраната програма, уредът сигнализира за край на процеса и се изключва автоматично.

2. Технически характеристики
2.1. Производителност по сребро – от 0,15 до 0,20 mg/min.
2.2. Ресурс на сребърния електрод – повече от 300 часа.
2.3. Брой програми – 4.
2.4. Обеми на обработваната вода – 0,2; 0,5; 1; 2 и 5 литра.
2.5. Обем на водата, обработена с уреда до изчерпване на ресурса на сребърния електрод – повече от 60 000 литра при концентрация 0,05 mg/l.
2.6. Температура на обработваната вода: от +5º до +40ºС.
2.7. Захранващ източник – батерия 6F22 9V.
2.8. Маса на сребърния анод, проба 1000 – 3g +/- 0,05g.
2.9. Габаритни размери на управляващия блок: 140х70х25mm
2.10. Габаритни размери на Електролизната клетка: L80 х Ø13mm
2.11. Маса на комплекта с батерия - 160 g

3. Комплектация
3.1. Уред за сребърна вода „ Доктор Силвър Универсал” – 1 бр.
3.2. Електролизна клетка – 1 бр.
3.3. Техническо описание – 1 бр.
3.4. Опаковка – 1 бр.

4. Принцип на работа
Действието на уреда се основава на електролитно разтваряне на сребро във вода при протичане на ток между сребърен и неръждаем електроди. При това във водата се натрупват сребърни йони и колоидно сребро, чиято концентрация е пропорционална на времето за обработка и силата
на протичащия ток. В конструкцията на уреда са използвани решения, които изключват каквото и да е вредно въздействие върху потребителя при спазването на препоръките в настоящето техническо описание.

5. Начин на употреба
Уредът се състои от блок за управление и електролизна клетка. В блока за управление е разположена електронна схема, осигуряваща избор на програма за управление на процеса на електролитно отделяне на сребърни йони (“Ag+”) и захранващ източник – 9V батерия.
Електролизната клетка се състои от два електрода – сребърен анод и пружинен катод. Сребърният анод е изработен от сребро проба 1000, а катодa е изработен от неръждаема стомана, сертифицирана за контакт с питейна вода. Сребърният електрод, в резултат на електролизата се разтваря постепенно във водата.

Файлове, свързани с тази новина:
Генератор на сребърни йони D-r Silver