Доволни ли сте от вашите доходи?

1. Доволни ли сте от Вашите доходи?
ДА / НЕ
2. Доволни ли сте от Вашият дом?
ДА / НЕ
3. Доволни ли сте от Вашите взаимоотношения?
ДА / НЕ
4. Доволни ли сте от Вашата сигурност?
ДА / НЕ
5. Доволни ли сте от себе си?
ДА / НЕ

Ако на всички въпроси отговаряте ДА това четиво не е за Вас, не си губете времето.

Ако имате един или повече отговори НЕ тук ще получите насоки за премахването на Вашето недоволство.

М о т и в а ц и о н е н к у р с

Цел: На достъпен език да очертае възможностите и улесни избора.
1. Защо нямате време и пари. Човек на заплата. Характеристики. Възможности.
2. Фирма. Структура. Кой колко работи и какво получава. Капитал и риск. Печалба на час. Възможности за растеж и цената му.
3. Класическа търговия. Структура. Формиране и разпределяне на цената. Плюсове и минуси за потребителя и производителя. Възможности за започване.
4. Директна дистрибуция. Структура. Формиране и разпределяне на цената. Плюсове и минуси за потребителя и производителя. Дистибутори физически и юридически лица. Възможности за започване.
5. Франчайзинг. Структура. Цена. Принципи. Условия за работа. Възможности за започване.
6. МЛМ (франчайзинг за всеки или професия потребител). Структура. Формиране и разпределяне на цената. Плюсове и минуси за потребителя и производителя. Характеристики. Възможности за започване.
7. Как да изберем МЛМ компания? (Е.Ладбрук) Качество, асортимент, цена, условия за работа.
8. Перспективи за Вероятно като повечето хора Вашият доход е от заплата. Вие сте наемен работник.
Какви са добрите страни?
- в края на месеца получавате заплата
- трупате стаж за пенсия
- плащат Ви здравни осигуровки
- служебни дрехи
- годишна отпуска
- служебна кола
- служебна храна
- относително спокойствие
- други
Какви са лошите страни?
- заплатата е малка, не Ви стига
- пенсията няма да е голяма ако я доживеете, стремежа е тя постепенно да достигне да 80% от заплатата, която сега е малка;
- здравните осигуровки покриват много малко от разходите Ви по лекари
- имате фиксирано работно време, което понякога шефа увеличава без да го заплаща
- малко свободно (лично) време
- вредни условия на труд
- не Ви харесват колегите, шефа
- зависими сте от един човек – началника, шефа
- може да забавят заплатата
- може да Ви уволнят
- дохода Ви е линеен, т.е. ако спрете да работите парите Ви също спират
Такива добри и лоши неща можете да напишете за Вашият конкретен случай. По същество човекът на заплата продава своето време плюс някаква квалификация. Да разгледаме тези два показателя:

8 часа сън

8 часа лично време

8 часа работа – заплата 300 лв.

А) времето – всички го имаме по равно, всеки има по 24 часа в денонощието, от друга страна то е ограничен ресурс, т.е. ако Ви заплащат на час няма как да предложите повече от 24 часа на денонощие.
Ако 300 лева не Ви стигат за 600 лева трябва да работите 16 часа, за 900 лева – 24 часа? За 1200 лева ……не става така.
Б) квалификация – по-висока квалификация – повече пари, но за нея също трябват време и пари. Време за обучение и пари за да го платим. Образование човек получава най-вече в началото на живота си, следователно тогава му трябват пари. Ако няма богати родители да му платят обучението шансовете му намаляват. Поради липса на пари започваме някаква работа, за която отделяме осем часа и повече, но затова получаваме малко пари. Резултатът е, че нямаме време и пари, един затворен кръг, от който излизат малцина с цената на големи усилия.

2. Собственик на успешна фирма.
В миналото най-богатият човек в държавата е бил държавният глава, царя, владетеля (или религиозният водач). С развитието на науката и техниката собственик на успешен бизнес може да забогатее повече. Защо е така? Отговорът е в серийното производство. Стока с масово приложение в голямо количество. Да сте чули за някой, който е забогатял от производството на един бил той и много добър продукт. Иначе казано печалбата е в оборота, количество, което се осигурява при серийното производство.
Една фирма представлява интерпретация на поговорката “Сговорна дружина планина повдига”. Разликата е че фирмата има шеф, който разпределя ролите (длъжности, заплати).

Структура на фирма

Собственик
Структурата е пирамидална – много хора работници и служители работят за един – шефа. Работниците са бедни шефа е богат. Парите се разпределят от горе надолу, т.е. Вие никога не може да вземете по-голяма заплата от Вашият началник (шеф).
Чрез работниците собственика мултиплицира (умножава) своите усилия и време, иначе той не би могъл да свърши цялата работа.
Заплатите на персонала не зависят пряко от печалбата, а ако зависят процента е много нисък. Целта е шефът да спечели, а на работника се дава заплата с цел да си възстанови работните сили.
При някои собственици на фирми за час вложен труд печалбата е по-малка от печалбата на човек на заплата!
Как може да се увеличи печалбата? При производство като се увеличи количеството, асортимента и се повиши качеството. Тези неща са свързани с инвестиции и съответният риск, защото се влагат пари за машини, а не се знае резултата от инвестицията. Собственика не спи спокойно, защото може да загуби, дори да фалира.

При търговия:
- по-голяма покупка за отделният клиент
- увеличаване на асортимента – универсален магазин
- увеличаване на броя на клиентите – да дойдат от други райони
- нарастване на търговската мрежа наречено верига магазини
Последното дава най-големи възможности, но иска и най-големи инвестиции.
Да допуснем, че имате 10 000 лв. и решавате да започнете частен бизнес. Вие трябва да имате смелостта да зачеркнете тези пари.
Друг човек може да реши да започне същия бизнес, но със 100 000 лв. Той също може да ги загуби, но неговите шансове за успех са по-големи от Вашите.
Мерят се кесиите т.е. няма старт при равни условия. По-богатият има по-големи шансове в частния бизнес.

До тук видяхме, че по-богатия има по-голям шанс за голяма заплата, а също и за собствен бизнес, както е казано “пари при пари отиват”.

В кой бизнес условията за започване са еднакви?
В следващите 4 въпроса постепенно ще стигнем до него.

Професия “потребител”
Всички сме потребители на стоки и услуги. Как използването им да се превърне в бизнес?
Ще разгледаме трите основни типа търговия. Ще се опитаме да определим до каква степен съчетават интересите на потребителя и производителя и накрая ще достигнем до професията потребител.
3. Класическа търговия – най-стария вид търговия. В миналото производствените разходи са били 80% от цената на продукта, а дистрибуцията и транспортните разходи 20%. С течение на времето производствените разходи намаляват, а останалите се увеличават. Днес все по-трудно става достигането до клиента.

Структурата е пирамидална, защото производителя е един, а клиентите много. Потребителя заплаща всичко от производството на продукта до покупката му в магазина.
Плюсове и минуси за потребителя:
Ако купим качествен продукт споделяме с нашите близки т.е. правим реклама, за която нищо не получаваме.
Ние магазин не можем да отворим, а за търговия на едро няма да говорим. Ако купим менте губим 100%, защото с изключение на големите покупки рекламацията е на място.
Плюсове и минуси за производителя:
Производителят произвежда качествен продукт, заплаща за реклама без да знае дали ще се върнат разходите.
От друга страна се правят ментета. В търговската мрежа оригинала и ментето се смесват. Печалбата от продажбите се поделя между оригинал и менте в резултат коректния производител губи пари. Марката на продукта е компрометирана. Клиента казва: “Това което се рекламира е менте”., защото се е опарил. Това са някои несъвършенства на класическата търговия.

4. Директна дистрибуция – продажба на книги, играчки, сешоари, застраховка и други.

Структурата е пирамидална.
Дистрибутора (физическо лице) идва при нас (в къщи, на улицата, на работното място) и ни предлага изделията си.
Плюсове и минуси за потребителя:
Ако сме доволни от продукта можем да посочим на дистрибутора други евентуални клиенти.
Може и да не сме доволни защото:
- продукта е менте.
- стоката няма гаранция и не може да се рекламира.
- дистрибутора е агресивен (нахален) в желанието си да спечели, не е избрал подходящото време или място, той не ни познава, не познава нашите нужди, ние не го познаваме, нямаме му доверие.
Плюсове и минуси за производителя:
За коректния производител директната дистрибуция е един начин за намаляване на разходите за складове, магазини, реклама, транспорт, застраховки и други и чрез активни продажби да постигне по-голяма ефективност. Производителя определя крайната цена. Дистрибутора работи като магазин – печели отстъпка на дребно, чийто таван са неговите физически възможности за продажби. Възможно е да подпишем дистрибуторски договор към някоя фирма, за да заработим нещо допълнително. От нас се иска постоянно да търсим нови клиенти – ходене, предлагане, а повечето хора не харесват това. Ако не работите добре може да Ви прекратят договора. Работата и дохода не са гарантирани. Фирма (юридическо лице) може да бъде дистрибутор. Резултатът е нещо средно между класическа търговия и директна дистрибуция.

5. Франчайзинг – структура:
Франчайзодател

К Л И Е Н Т И

Структурата е пирамидална.

Пример за франчайзин – “Макдоналдс”.
За парите си клиентите получават качествен утвърден продукт със стандартни характеристики и стандартно обслужване.
Франчайзополучателите са собственици на фирми, които получават право да предлагат продукт с утвърдено име, рецепта за успех, която представлява правила за работата им и затова заплащат лицензионна такса в размер на няколко десетки хиляди долара и процент от продажбите.
Франчайзодателя дава всички условия за работа – съставки на храната, облекло на персонала, размер на детската площадка, меню, реклама, време за обслужване и т.н.
За да започнете този бизнес трябва да имате началния капитал, опита, квалификацията за тази работа, което ограничава кръга от хора, които могат да го започнат.
6. МЛМ – мулти левъл маркетинг Маркетинг на много нива или мрежов маркетинг/. Наричан още франчайзинг за всеки или “професия потребител”.
Структурата е пирамидална. При Вас идва познат, приятел или съсед и Ви представя фирма и нейните продукти, които едва ли сте познавали или чували. Ако продуктите Ви харесват може да сключите договор за пазаруване с 30% отстъпка. Колко и кога да пазарувате никой не Ви задължава. Заявлението за VIP клиент Ви дава право и да продавате, като реализирате печалба. Тази печалба получава и магазина с тази разлика, че откриването на магазин изисква начален капитал, а Вашето заявление е от само 5 лв. Ако човек харесва продуктите той неизбежно споделя с близките си за тях. Някои чрез Вас също подписват заявления за покупка с отстъпка. С нарастването на общия обем продукти фирмата производител Ви изплаща част от процента, който получават търговците на едро, а да се стане търговец на едро не е лесно, има рискове. Възможностите за печалба чрез привличане на други потребители са неограничени.
Всяка фирма определя правила за работа на такива потребителско дистрибуторски мрежи.
Цената за клиента се определя от фирмата. 30% са печалба на дребно, които всеки подписал заявление за отстъпка ги получава веднага (моментна печалба). 20% са печалба на едро, които се дават на части според степента на изградените структури и обем на продуктите и се разпределя от долу на горе по цялата верига до фирмата. 20% взема фирмата за производство и разработка на продуктите.


П О Л З В А Н А Л И Т Е Р А Т У Р А

1. “Как да изградим голяма и просперираща МЛМ организация” - Дон Фейла;
2. “Най-великамта възможност в историята на човечеството” - Джон Колинч;
3. “Как да спасим една МЛМ организация” - Том Шрайтер;
4. “МЛМ – въпроси и отговори” - Дон и Нанси Фейла;
5. “Да бъдеш най-добрият в МЛМ” - Джон Колинч;
6. “Бъдещето на МЛМ в Европа” Пол Диуондър Корин Мейхю;
7. “Големият Ал” - Том Шрайтер;
8. “Големите перспективи” или “Защо мрежовият маркетинг ще процъфтява” - Едуард Ладбрук;
9. “Основни принципи на мрежовия маркетинг” или “Как да изградим бизнес с дълготрайни доходи” www.Ludbrook.com - Едуард Ладбрук;
10. “МЛМ – път към успеха” - Александър Синамати;
11. “Как да постигнем успеха в мрежовия маркетинг” www.shkolamasterov.spb.ru - Владимир Дубковски
12. “17 тайни на майсторите в мрежовия маркетинг” - Джон Колинч;
13. "Богат татко, беден татко" (Уроците за парите, на които богатите учат децата си, а бедните и средната класа – не!) - Робърт Кийосаки;
14. "Бизнес школа за хора, които обичат да помагат на другите" (Осемте скрити ценности на мрежовия маркетинг освен явната –правене на пари) - Робърт Кийосаки.