Магнитотерапия - вложки

 

Здравето е най-голямата човешка ценност, за която повечето хора полагат усилия едва тогава, когато постигането на трайни резултати е доста трудно.
Днес човешкият организъм е подложен на колосално вредно въздействие на много външни и вътрешни фактори, които предизвикват редица отклонения от нормалното функциониране на организма, нарушават функциите на различни органи и системи и като краен резултат водят до развитие на хронични и тежки заболявания. В борбата за възстановяване и съхраняване на
здравето днес обединяват усилия съвременните методи на традиционната медицина и изпитаните и доказани през вековете не традиционни методики за подкрепа на човешкото здраве.
В колекцията бижута Victoria Bells ние съчетахме различни възможности за подпомагане на възстановяването на човешкия организъм и подобряване на състоянието при различни проблеми, основани на използването на магнитотерапия, инфрачервена топлина, отрицателни йони и органичен германий.
Каква е същността на всяко едно въздействие, какви резултати може да очакваме и струва ли си да се доверим на изящното съчетание на здраве и красота в нашата колекция бижута? Това са основните въпроси, на които ще се опитаме да намерим отговор в тази книжка.
 

4. МАГНИТОТЕРАПИЯ
Едва ли има човек, който да не знае какво представлява магнитът. Всеки е държал в ръцете си къс от този „магически” материал и се е възхищавал на силата, с която той привлича различни метални предмети. И макар, че с тази сила хората са се сблъсквали преди хиляди години и до ден днешен „тайната” на магнитното поле, което образува всеки магнит около себе си, не е напълно разгадана. И въпреки това, днес няма област от съвременната техника, в която магнитите или
магнитните полета да не намират широко приложение. За радост, в последните години магнитите се завръщат и на едно място, на което са били много, много отдавна - на полето, в което се води борба за възстановяване на човешкото здраве.
Днес магнитите се прилагат широко в медицината.
Има редица уреди, с магнитни свойства, които намират приложение при лечението на различни заболявания. Едно от най-успешните и широко застъпени приложения на магнитотерапията е създаването на магнитни украшения, които съчетават в себе си красота, естетическа наслада и здраве. С помощта на тази информация достъпно и последователно ще се опитаме да отговорим на няколко важни въпроса, а именно: необходимо ли е човек да ползва магнити и кога това се препоръчва, защо и как помагат магнитите, какви магнити могат да дадат добър резултат при индивидуална употреба, как можем да ползваме магнитите за да получаваме добри резултати в своята практика.Ако успеете до откриете отговорите на тези въпроси, аз съм сигурен, че това ще ви направи по-силни, по-здрави, повече самостоятелни, защото ще се докоснете до една от хилядолетните тайни на човечеството.
 

Неодимови магнити

Природните магнити се образуват от вулканична лава, съдържаща желязо и атмосферен азот. Такъв тип магнити са ползвани от хората хиляди години назад. Днес в практиката се използват различни видове магнити, като преимуществено се използват постоянни феромагнити, магнити на основата на различни сплави, електромагнити и др. Най-широко приложение за индивидуална магнитотерапия днес намират т.нар. неодимови магнити.
Какъвто и тип да е магнитът, около него се разпространява магнитно поле, чиято основна характеристика е магнитната индукция, измервана в Гауси. Това е мерна единица за силата на магнитното поле и показва броя магнитни силови линии, пресичащи площ от 1 кв.см.
Мерната единица гаус е кръстена на математика Карл Фридрих Гаус. Колкото повече гауса е един магнит, толкова по-силно е действието на магнитното му поле и толкова по-дълбоко прониква в тялото на човека. Силата на магнитното поле често се представя в Тесли, като 1 Тесла
= 10000 Гауса. Във всички бижута, които предлагаме, се използват т.нар. неодимови магнити. Неодимовите магнити са създадени въз основа на разработките на проф. Гест Волин и се произвеждат от компанията “Sumitoto Special Metals” в Япония. Представляват сплав на желязо, бор и неодим и химическата му формула е NdFeB.
Огромното предимство на неодимовите магнити е, че те съчетават малки размери с достатъчна сила на магнитното поле. Така например неодимов магнит с индукция 200 Гауса има маса 1 грам, а железен магнит със същата магнитна индукция има маса 10 грама.
Наред с това неодимовите магнити са изключително здрави, устойчиви и запазват магнитните си свойства.

История на магнитолечението
Използването на магнитите за лечение има дълбоки корени в древността. Не съществува велика цивилизация, в която магнитите в една или друга форма да не са се ползвали за подобряване състоянието на определени органи и системи в организма.
Макар и в нечисто състояние, а като магнитни руди, първите сведения за приложението на магнитотерапията се срещат в текст от 2000 г. пр.н.е. – в древен Китай. В „Императорската книга по вътрешна медицина” се среща текст, който препоръчва прилагането на магнитни камъни за корекция на дисбаланса на енергията „Ци” или – „живата сила”.
В Древен Египет съществуват десетки документи, доказващи приложението на магнитотерапията за възстановяване на човешкото здраве. Една от легендите от тези времена, свързва неземната красота и жизненост на Клеопатра с факта, че тя постоянно носила магнитен амулет на главата си. Много са случаите на документирано използване на магнити от индийци, араби, евреи и друти древни народи.
Истински бум в магнитотерапията се наблюдава в Древна Гърция. Бащата на съвременната медицина Хипократ, великият философ и учен Аристотел описват терапевтичните свойства на магнитната руда и нейното приложение. Около 200 г. пр.н.е. гръцкият лекар Гален, открива и описва обезболяващото действие на магнитнте предмети. 
Изучавайки историята на магнитотерапията прави впечатление наличието на интересен документ от неизвестен автор, датиран в 752г., а именно: „…сложете магнитен прах на раната, за да намалите болката и спрете кръвотечението.” В края на 10 век пер Магнит с магнитното му поле
персийски учен описва приложението на магнитите за подпомагане при различни състояния като мускулни спазми и болезнени възпаления. По-късни документи разкриват използването на магнитите за увеличаване силата на мускулите и костите, за лечение на ставни болки, подобряване състоянието на бъбреците, очите и др.
В края на 15 и началото на 16 век, редица европейски учени започват усилено изучаване на приложението на магнитотерапията за лечение. Цяла поредица документи, доказващи ефективността на магнитното поле през 1530г., публикува Парацелз. През 18 век, лекар на име Месмер пише своята дисертация на тема „Магнетизмът”, която става основополагаща за магнитотерапията в Европа. Броят на научните експерименти и публикации нараства много бързо и през 1777г. се появява първото детайлно изследване на магнитотепарията и нейната история от Абот Ленобъл от френското кралско общество по медицина. Именно той създава различни по форма магнитни предмети в зависимост от мястото на приложение, препоръчва използването на магнитни гривни и украшения с терапевтична цел. В своя труд той описва успешни резултати при лечение на зъбобол, артрит, напрежение, стомашни болки, конвулсии и др.
Така магнитотерапията от метод на народната медицина се превръща в научно обоснован метод на лечение при различни проблеми, прилаган днес при милиони хора, с изключително добри резултати и висока ефективност, достигаща 80-90%. При това голяма част от хората преди това безуспешно са лекувани с химически лекарствени препарати, често прекарали операции, без да получат от това желаните резултати.
През 1976г. д-р Никагава, главен лекар в Токийска болница, в специален доклад,описва новата болест на века и първи в съвременната наука и медицина въвежда понятието „синдром на дефицит на магнитно поле”.Той описва основните симптоми на това заболяване, а именно: обща слабост, уморяемост, понижена работоспособност, нарушен сън, главоболие, болки в ставите и гръбнака, патология в сърдечно-съдовата система, хипер- и хипотония, нарушения в храносмилателната система, проблеми с простатната жлеза, гинекологични дисфункции и редица други проблеми.
Нещо повече: Никагава провежда експеримент с 11 648 души с различни оплаквания, които започват да носят магнитни колани, стелки и гривни.

Резултатите са красноречиви:
при 90% се наблюдава положителен ефект

при 10% няма осезаема промяна
никой от анкетираните не е съобщил за каквито и да е странични ефекти
Разбира се, дефицитът на магнитно поле не е единствена причина за изредените проблеми, но безусловно съставя значителна част от етиологията на тези процеси.
Какво дава основание на д-р Никагава да въведе този термин, който директно свързва толкова заболявания с липсата на магнитно поле или необходимостта от неговото възстановяване?

Защо и как магнитите помагат ?
Това, че магнитите помагат и дават добър резултат при различни проблеми показват не само съвременните резултати, но както видяхме и многото исторически сведения, водещи началото си от преди 4000 години. Отговорите на въпроса защо и как магнитите помагат могат да се разделят на две групи, а именно:

От една страна магнитите играят роля на естествен компенсатор на намалялото естествено магнитно поле на Земята, а от друга страна -благодарение на чисто биохимичното и биофизично действие на магнитното поле върху обменните процеси, настъпва бързо възстановяване на различни функции, органи и системи в организма.
Всички живи организми, в това число и хората, се раждат и развиват в естествените условия на планетата Земя. Освен като място, в което може и се развива живот, Земята има една важна особеност – нашата планета представлява постоянен магнит, развиващ около себе си постоянно магнитно поле (магнитосфера).
Казано по друг начин, това означава, че всеки човешки организъм е „програмиран” да се ражда и развива в условията на постоянно земно магнитно поле, което има изключително важна роля за всички биохимични процеси в него.
Когато външното магнитно поле е намалено или още по лошо - отсъства, организмът изпада в критична ситуация. Това лесно може да се докаже с прост експеримент.
Канадският учен Я. Крейн изследвал организми, поставени в специални камери, с по-слабо от земното магнитно поле. След 72-часов престой в такива условия рязко (около 15 пъти):
понижава се способността на бактериите да се размножават понижава се невро-моторната активност при птици; при мишки се наблюдават сериозни нарушения в обменните процеси.
В случай на по-дълго пребиваване в условията на отслабено магнитно поле в тъканите на опитните животни възникват необратими изменения и се развива безплодие. Подобен експеримент провеждат и група руски учени, под ръководството на Л.Непомнящих. Те затварят опитни мишки в камери, с екранирано земно магнитно поле. След едно денонощие учените наблюдават начални процеси на разлагане на тъканите, новородените се раждали без козина и растели болни.
Днес са известни множество подобни експерименти и при всички резултатите са аналогични – намаляването или отсъствието на естественото магнитно поле води до трайни и бързи увреждания на здравето при всички изследвани организми.
Всичко това доказва, че отсъствието на естествено магнитно поле на Земята би имало пагубен резултат за всички живи организми. Този извод е важен, особено ако се съпостави с последните научни данни, които показват, че естественото магнитното поле на Земята бавно, но сигурно отслабва. Има данни, показващи, че за последните 500 години силата на земното магнитно поле е намаляла с 50%. Тази тъжна статистика става още по-страшна, ако имаме предвид, че в големите градове, особено в съвременните сгради, в които работим и живеем, земното магнитно поле е подложено на допълнително екраниране, т.е. за нас то намалява.

Всички тези факти показват, че човек все по-бързо се откъсва от естествените условия, в които е „програмиран” да се развива и естествено от това следват сериозни поражения за цялата биологична среда.
Знаейки всичко това, сами можем да дадем първия отговор на въпроса защо и как помагат магнитите:
Ползвайки различни магнитни украшения или други специални магнитни предмети с подходяща сила на магнитното поле, ние по естествен начин компенсираме постоянно задълбочаващия се дефицит на естественото магнитно поле на Земята.
Тук даже не става въпрос за лечение или възстановяване на организма – тук става въпрос за възстановяване на естествения магнитен фон, в който човек може да се развива най-рационално и ефективно.
Биохимично и физиологично действие на магнитното поле върху организма Втората група отговори на въпроса защо и как магнитите помагат макар и по-специфична също е свързана с постоянно намаляващото земно магнитно поле.
Нека се опитаме да изясним от биохимична и медицинска гледна точка какви промени настъпват в организма, когато започнем да носим магнитен компенсатор и да изпитваме постоянното действие на магнитно поле.
Установено е, че органите и системите на организма по различен начин реагират на външно магнитно поле. Избирателността в реакциите зависи от електрическите и магнитни свойства на съответната тъкан, различията в микро циркулацията, интензивността на метаболизма и състоянието на нервомоторната динамика.
По степента на своята чувствителност към магнитно поле, първо място заема нервната, след това ендокринната, сърдечно-съдовата, кръвообращението, мускулите, храносмилателната, отделителната, дихателната и костната система. 

Основните ефекти и резултати са следните:
Трайно подобряване на кръвообращението в организма: Системата на кръвообращението доставя на организма вещества, необходими за неговото съществуване.
За доставка на кислород в тъканите, органите и клетките отговарят еритроцитите или червените кръвни телца, които имат естествен отрицателен заряд. По този начин, движейки се в кръвта, едноименните заряди причиня ободни радикали, химизацията на храната, некачествената вода и замърсения въздух, освен че страдат всички органи и системи на организма, еритроцитите в кръвта започват да губят естествения си отрицателен заряд. Това води до намаляване на силите, с които те се отблъскват взаимно и в определени зони започва образуване на групировки от
еритроцити. Това от една страна затруднява движението на кръвта, тя се движи по-бавно, и естествено неефективно се реализира доставката на кислород в различните тъкани и клетки на организма. От друга страна в определени тесни участъци на кръвоносната система тези групировки не могат да преминат, което напълно нарушава кръвообращението. Като цяло затрудненото и некачествено кръвообращение води до сериозни проблеми в сърдечно-съдовата система, изразявани основно в повишаване на артериалното налягане.
Под въздействие на магнитно поле, еритроцитите в кръвта постепенно възстановяват естествения си отрицателен заряд, което води до нормализиране движението на кръвта, разбиват се групировките от еритроцити, повишава се преноса на кислород и хранителни вещества до всяка клетка и естествено се нормализира клетъчно хранене и обменните процеси в организма.
Благодарение на нормализиране на кръвообращението се нормализира и стабилизира повишеното артериално налягане. Повишената скорост на движение на кръвта, отсъствието на групировки от еритроцити ускорява движението, и на кръвта и „остава по-малко време” за да упражнява налягане върху стените на кръвоносните съдове. От тук естественият резултат е нормализиране на артериалното налягане.
Важно е да отбележим, че носенето на магнитни гривни, води до трайно стабилизиране стойностите на артериалното налягане, даже и при хора с хронични проблеми в тази връзка.
Под въздействие на магнитно поле се наблюдава повишаване проницаемостта на клетъчните мембрани, което активира и подобрява всички обменни процеси на клетъчно ниво.
Благодарение на въздействието на магнитно поле значително се потиска адхезивната (прилепване към стените на съдовете) и агрегационната (слепване помежду си) на тромбоцитите. Този ефект значително понижава способността на тробмоцитите да образуват тромби в кръвоносните съдове.
При магнитотерапията се наблюдава понижаване на налягането в системата на дълбоките и подкожни вени и артериите. Едновременно се повишава тонуса на стените на съдовете, повишава се еластичността им и биоелектрическото съпротивление.
Под влияние на магнитното поле се повишава съдовата и епителна проницаемост, пряко  следствие, от което е разсейването на отоци и приемани лекарствени препарати. Благодарение на този ефект, магнитотерапията намира широко приложение при травми, рани и последствията от тях.
Периферната нервна система реагира на действието на магнитно поле с понижаване чувствителността на периферните рецептори, което определя обезболяващия ефект и повишаване функциите на проводимост, което благоприятно влияе на възстановяването на функциите на травмираните периферни нервни окончания.
Болкоуспокояващият ефект на магнитотерапията се дължи и на факта, че в условията на магнитно поле се повишава синтеза на собствените ендорфини в организма – специфични хормони, които имат ясно изразено болкоуспокояващо действие.
Под влияние на магнитното поле в макромолекулите (ензими, нуклеинови киселини, протеини и др.) се наблюдава възникване на заряди и промяна на магнитната им възприемчивост. Във връзка с това, магнитната енергия на макромолекулите може значително да превъзхожда енергията на топлинното движение и затова магнитно поле даже в терапевтични дози предизвиква ориентационни и концентрационни изменения на биологично активните макромолекули, което активира кинетиката на биохимичните реакции и скоростта на биофизичните процеси.
Под действие на магнитно поле се наблюдава ориентационно престрояване на течните кристали, които са основна част от клетъчните мембрани и много вътре елементи на кръвта.

Тази ориентация и деформация на течно-кристалните структури оказва влияние на пропускливостта на мембраните, което играе важна роля в регулирането на биохимичните процеси и изпълнение на съответните биологически функции.
Действието на магнитното поле на нервната система е свързано с изменение на условно-рефлекторната дейност, физиологическите и биологическите процеси.
Това става за сметка на стимулиране процесите на задържане, което обяснява възникването на седативен ефект и благоприятно действие върху съня и емоционалното напрежение.
Под действието на магнитно поле се подобрява дейността на ендокринната система. Разширяването на кръвоносните съдове обезпечава по-висок приток на хормони в различни части на тялото. Доколкото понякога едни жлези с вътрешна секреция стимулират отделяне на хормони от други жлези, то ефектът от подобряване на хормоналните функции понякога може да бъде изключително силен.
Под действие на магнитно поле в тъканите се понижава съдържанието на натриеви йони при едновременно повишаване концентрацията на калиеви йони, което е доказателство за подобряване клетъчната мембранна пропускливост.
Наблюдава се понижаване съдържанието на железни йони в мозъка, сърцето,
кръвта, черния дроб, мускулите и повишаването му в костната тъкан. Това преразпределение на желязото е свързано с подобряване на органите на кръвотворене.
При това се оптимизира съдържанието на мед в мускулите, сърцето, половата система, което активира адаптационно-компесаторните процеси в организма.
Под влияние на магнитното поле нараства биологическата активноста на магнезия. Това води до намаляване развитието на патологични процеси в черния дроб, сърцето и мускулите.
Магнитотерапията значително подобрява паметта, което се обяснява с пълноценната невронна връзка за пренос на информация, която изисква висока проводимост, намаляваща с времето заради отлагане на шлаки и токсини, а магнитното поле я възстановява. Магнитотерапията на главата е ефективна при безсъние и неврози.
Под въздействието на магнитно поле се наблюдава бърз и траен ефект на очистване на кръвоносните съдове от калциеви и холестеринови отлагания, което е допълнителен положителен ефект за цялостно възстановяване на кръвоносната система и метаболизма в организма като цяло.
Инсултите, или кръвоизливите в мозъка, биват основно два типа – хеморагичен и исхемичен – от недостиг на кислород. И в двата случая магнитотерапията е необходима, тъй като способства за укрепване на съдовете, повишава тяхната еластичност, ликвидира кислородния глад в мозъчната кора.
Предполага се, че действието на магнитотерапията усилва притока на енергия в областите на акупунктурните точки, увеличава локалния кръвоток, разширява капилярите, повишава проницаемостта на биологичните мембрани, влияе на обменните процеси и има бактерицидно действие.
Както се вижда, отговорите на въпроса защо и как помагат магнитите са много и комплексни. Важното е, че това е метод на въздействие, който не изисква специални умения за неговото приложение, има гарантиран резултат и почти няма противопоказания.

Приложение на магнитните за подобря ване на здравословното състояние
Магнитното поле има толкова разнообразно действие, че може да се използва при огромна група заболявания. Благодарение на значителното количество изследвания и широкото използване на магнитотерапията, днес са известни много направления на лечебното действие на магнитното поле върху човешкия организъм.
Основа на лечебното действие е подобряване на кръвообращението и състоянието на кръвоносните съдове. От тук и разноплановостта на неговото използване.
Това е така, защото правилната доставка на кръв, а с нея и хранителни вещества, в голяма степен определя работата на всички органи, състоянието на нервната система, костите, ставите и др. Важна част от биологичното действие представлява възстановяване на нормалната полярност на клетките, променяна в резултат на измененията които настъпвт в организма при стареене. Трети важен фактор е активиране работата на ензимните системи, което има съществено значение за всички обменни процеси в организма.
Интересен е въпросът защо именно магнитното поле, а не някой друг физичен фактор е толкова важен за организма. Отговорът на този въпрос е наистина разбираем – магнитното поле, за разлика от други физиотерапевтични фактори, е част от самия човек, намира се вътре в организма. Затова неговите нарушения представляват нарушение на здравето на човек. А корекцията на магнитното поле на човека не е лекарствена терапия, внасящи чужди, почти винаги токсични елементи в организма, а естествен лечебен метод, водещ до нормално състояние преди всичко на сърдечно-съдовата система, която най-често страда в съвременния свят.
Най-добре изучено и потвърдено, и с най-голямо значение за практиката са хипотензивното, седативното, противовъзпалителното, болкоуспокояващото и регенеративното действие на магнитотерапията. При определени условия, в частност при въздействие на големи кръвоносни съдове, магнитотерапията оказва дезагрегационно и хипокоагулационно действие, подобрява микроциркулацията и благоприятно влияе на имунореактивните и невровегетативните процеси в организма.

Проблеми и заболявания, при които се препоръчва въздействие с магнитно поле
Сърдечно-съдова система: хипертонична болест І-ІІ степен, исхемична болест на сърцето със стабилна стенокардия, вегетативно-съдова дистония, постинфарктни състояния;
Централна и периферна нервна системи: травми на гръбнака, нарушения в гръбначното кръвообращение, нарушения в мозъчното кръвообръщение, исхемични инсулти, неврити, полиневропатии, невралгии, неврози, неврастении, парези; Периферни кръвоносни съдове: атеросклероза І-ІІІ стадий, синдром на Рейно, хронична венозна и лимфна недостатъчност, тромбофлебит на повърхностните и дълбоки вени и др.
Опорно-двигателна система: остеоартроза, артрити, полиартрити, рани, разтежения, изкълчвания, счупвания, болки в стави и кости; Дихателна система: остри пневмонии, хроничен бронхит, бронхиална астма (освен хормонозависимма), туберколоза (в неактивна форма);
Храносмилателна система: язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, хроничен гастрит, панкреатит, дискинезия на жлъчните пътища, колит и др.
Респираторни заболявания: ринит, хроничен ринит, синузит, фарингит, отит, ларингит, трахеит;
Пикочно-полова система: цистит, уретрит, пиелонефрит, простатит, импотентност;
Рани, изгаряния, измръзване, предоперативна подготовка, следоперационна рехабилитация, понижен имунитет.

Проти вопоказания
Макар и в редки случаи, съществуват ситуации и заболявания, в които не бива да се прилага магинтотерапия, а именно:
Абсолютни проти вопоказания
• Наличие на кардиостимулатор;
• Кръвотечение и склонност към него;
• Системни заболявания на кръвта;
• Остра тромбоза, рецидивиращи тромбоемболитни усложнения;
• Аневризъм на сърцето и големите кръвоносни съдове;
• Сърдечно-съдова недостатъчност по висока от ІІ стадий;
• Тежки нарушения на сърдечния ритъм;
• Остър инфаркт на миокарда;
• Психически разтройства;
• Активен туберкулозен процес;
• Инфекциозни заболявания в остър стадий;
• Индивидуална непоносимост;
Относителни проти вопоказания
Към относителните противопоказания се отнася хипотонията. При стабилно кръвно налягане магнитотерапията даже е полезна, като в първите месеци не се препоръчва постоянно носене на магнитни украшения. Затова при стабилна хипотония се препоръчва в първите 5-6 седмици матнитните украшения да се носят по няколко часа на ден, след което е необходимо да се съобразите с индивидуалната реакция на организма.

Магнитна бижутерия и магнитотерапия
Стремежът на човека към здраве и красота води към създаването на много продукти, в които тези две идеи се допълват и съществуват заедно, може би като доказателство, че красотата има смисъл само тогава, когато човек е здрав. Магнитната бижутерия е един от най-добрите начини за обединяване на естествения стремеж на човек за по-добро здраве и исконния стремеж към красота.
Ние предлагаме цяла гама висококачествени магнитни украшения – гривни, обеци, колиета, магнитни украшения, които имат доказано действие като високо ефективни средства за
индивидуална и продължителна магнитотерапия.

 

 

 


При избор на про-
дукт, често се поставя
въпросът, къде е най-
добре да се носи маг-
нитно украшение.
Изследванията праве-
ни от различни меди-
цински екипи показват,
че най-доброто място
за носене на магнитни
украшения е китката
на ръката. От тази зона
до сърцето и обратно
един еритроцит изми-
нава за около 1 минута.
Затова носенето на маг-
нитни гривни дава мак-
симален резултат при ежедневна профилактика на различни заболявания.
С оглед ефективността на магнитните украшения, другите важни зони са гърди-
те – зоната около тимусната жлеза и ушните миди. Именно затова – колиета, обеци,
висулки – също намират достатъчно широко приложение.
Фиг.5 Зони на влияние
16
ИНФРАЧЕРВЕНИ ЛЪЧ И (IR)
В някои модели гривни се използват специални керамични вложки, които ге-
нерират инфрачервена топлина, с дължина на вълната в диапазона 4-14 микрона.
Това подобрява кръвоснабдяването в различни тъкани и органи на организма, в
резултат на което натрупаните токсини лесно се освобождават и се възстановява
високото ниво на работоспособност на клетките.
Технологията за индивидуално IR въздействие със слаб интензитет е получила
широко разпространение за първи път в Япония. Благодарение на приложението
на инфрачервената биокерамика от Американското Аерокосмическо Агенстсво –
НАСА, днес тя широко се използва в Япония, Корея, САЩ, Европа и Китай.
Същност и физиологично действие
Инфрачервената светлина е специфично топлинно излъчване в електромат-
нитния спектър с дължина на вълната от 400 мкм до 740нм. Лъчите с дължина на
вълната от 2 мкм до 760 нм се поглъщат в дълбочина до 1см. Лъчите с по-голяма
дължина на вълната проникват на дълбочина до 2-3 см.
Тъй като енергията на инфрачервените лъчи е относително ниска, то при пог-
лъщането и се наблюдава основно увеличаване на колебателните и въртеливи
движения на молекулите и атомите, брауново движение, електролитна дисоци-
ация и движение на йоните, ускоряване движението на електроните по техните
орбити. Всичко това води до локално повишаване на температурата, затова и ин-
фрачервените вълни се наричат топлинни.
Източник на инфрачервено (ИЧ) излъчване е всяко нагрято тяло. Интензив-
ността и спектралния състав на такова излъчване зависят от температурата на тя-
лото. Самият човешки организъм представлява източник на ИЧ светлина и наред
с това ефективно поглъща ИЧ топлинни излъчвания.
Протичащите при поглъщане на ИЧ лъчи процеси водят до локално повиша-
ване на температурата с 1-2 градуса. Това от своя страна предизвиква локални
терморегулиращи реакции на повърхността на съдовите тъкани. Тези реакции
се проявяват в изменение на тонуса на капилярите, подобряване на функцио-
налните свойства и проводимостта на кожата. Пъгълнатата топлинна енергия
съществено ускорява метаболичните процеси в тъканите, активира миграцията
на полиморфно-ядрените левкоцити, пролиферацията и диференциацията на фи-
бробластите, което обезпечава бързото зарастване на рани и язви. Активирането
на периферното кръвообращение и промяната на съдовата проницаемост наред
със стимулацията на фагоцитозата способства за разсейването на инфилтратите
и дехидрацията на тъканите, особено в случаите на остри или хронически въз-
паления. Следствие от дехидриращият ефект е намаляването на налягането вър-
17
ху нервните проводници и съответно намаляване на болката. Активирането на
микро циркулацията и повишаването на проницаемостта на съдовете способства
отстраняването на продуктите на аутолиза в клетките. Следователно инфрачер-
вените лъчи стимулират регенеративните процеси в огнищата на възпалителните
процеси.
Наред с това благодарение на инфрачервените лъчи се постига
• ускоряване циркулацията на кръвта;
• регулиране кръвното налягане;
• регулиране дейността на вегетативната нервна система;
• засилване функциите на черния дроб;
• активиране на метаболизма;
• балансиране нивото на рН в организма;.
ОТРИЦАТЕЛНИ ЙОНИ
В някои модели гривни се използват биокерамични вложки с освобождаване
на отрицателни йони, които генерират от 800 до 1000 отрицателни йона в 1 куб.см.
Те оказват енергостимулиращ и тонизиращ ефект съпоставим с този, който ние из-
питваме, когато се намираме в близост до водопади,борови гори или край морско
крайбрежие. Способстват за увеличаването на нивото на серотонина, което има
силно антидепресивно действие.
Физиологично действие
Съгласно норми на Световната Здравна Организация в 1 куб. см. въздух трябва
да се съдържат около 2000бр. отрицателни йони, които попадайки чрез процеса
на дишане до кръвния поток, осигуряват физическата основа на всички биохимич-
ни процеси в организма.
Днес в открити пространства в градовете броят на отрицателните йони е от 200
до 300, в затворени помещения под 100, а пред телевизионните екрани и компю-
три той е равен на нула. Това лишава организма от изключително важния електри-
чески компонент на въздуха, което затруднява редица процеси на клетъчно ниво.
Достигайки повърхността на кожата и лигавиците, отрицателните йони губят
своя заряд, предавайки го на тъканите и кръвните клетки, като се превръщат във
високоактивни атоми и молекули. Встъпвайки във взаимодействие с молекулните
комплекси в мембраните и вътрешните електролити, те образуват различни био-
логично активни вещества, като същевременно изменят микро обкръжението на
свободните нервни окончания на кожата, съществено понижавайки нейната так-
тилна и болева чувствителност. При това продуктите на рекомбинация на отрица-
телните йони повишават нервната проводимост в зоната на въздействие. Хими-
18
чески активните атоми и молекули в кожата и лигавиците на дихателните пътища
стимулират метаболитните процеси, предизвиквайки разширяване на артериите и
усилване на локалния кръвоток, активират се репаративните процеси, влияе се на
локалния имунитет. Нарастването на локалния кръвоток активира трофичесикте
и репаративни процеси в организма. Химически активните съединения предиз-
викват унищожаване на микроорганизми на повърхността на кожата, ускоряват
зарастването на
повърхностните рани и нормализират епидермалните клетки.
Рез ултати
Отрицателните аеройони повишават активността на епитела на трахеята и бе-
лодробната функция. Увеличава се приемът на кислород, стимулират се дихател-
ните ферменти и се засилват окислително-възстановителните процеси в тъканите.
Под влиянието на отрицателните аеройони протича увеличаване на хемоглобина
и количеството на еритроцитите, забавя се скоростта на утаяване на еритроцити,
регулира се рН на кръвта. Под действието на отрицателните йони се стабилизи-
ра кръвното налягане, забавя се честота на сърдечните съкращения. Действието
на отрицателните йони променя функционалното състояние на ЦНС, повишава
рефлекторната възбудимост на нервните клетки и мускули, засилва процесите на
задържане в кората на главния мозък. Отрицателните йони подобряват общото
самочувствие, нормализират съня, повишават умствената и физическата работос-
пособност.
Установено е стимулиращото действие на отрицателните йони на белтъчния,
въглехидратния, водния обмен, стабилизиращото виляние на нивата на калция и
фосфора в кръвта. Под влиянието на отрицателните йони се повишава устойчи-
востта на организма към различни неблагоприятни фактори на външната среда,
стимулират се защитните сили на организма благодарение на повишената реак-
тивност на общите и локални бариерни функции, стимулира се фагоцитарната ак-
тивност на левкоцитите.
Важен ефект от действието на отрицателните йони е неутрализиране действие-
то на свободните радикали и нормализиране на електрическия потенциал на кле-
тъчните мембрани.
Отрицате лните йони
• намаляват вероятността от тромбообразуване;
• нормализират калиево-натриевия обмен;
• прекратяват разпространението на вирусни инфекции;
• премахват умората;
• елиминират стрес и последиците от него;
• активират имунната система;
19
• повишават работоспособността;
• забавят процесите на стареене;
ГЕРМАНИЙ
Най-широко приложение за медицински цели германият има в Япония. Изслед-
ванията върху различни органични съединения на германия при опити върху жи-
вотни и клинични изпитания върху хора са показали редица положителни влияния.
Истински бум в приложението му настъпва през 1967г., когато д-р Асаи установява,
че органичният германий има широк спектър на биологическо-активно действие.
В някои наши бижута се използват специални биокерамични вложки с герма-
ний, които имитират конверсионни електрони с малка дължина на вълната (10-1
- 10-6 нм). Вложките имат съдоразширяващо, противооточно и имуностимулиращо
действие и повишават еластичността на тъканите.
През 1886г., немският химик Винклер открива в сребърна руда нов елемент, не-
познат дотогава, като не подозира какво внимание сред учените ще привлече този
елемент, особено в края на 20 век.
УЧ ЕНИТЕ СА УС ТАНОВИЛИ, ЧЕ В КРЪВТА ГЕРМАНИЯТ ИМА
АНАЛОГИЧНО ПОВЕДЕНИЕ КАТО ХЕМОГЛОБИНА
Изследвайки биологичното действие на германия, японски учени създават пър-
вия препарат със съдържание на органичен германии - „Германий – 132“, прилаган
за подобряване на имунитета при различин заболявания сред хората.
Богатата експериментална дейност на д-р Асаи му позволява да предложи
следната теория за механизма на действието му в организма. Той предполага, че в
кръвта германият има поведение аналогично на това на хемоглобина. Той носи в
себе си отрицателен заряд и подобно на хемоглобина участва в процеса на пренос
на кислород в тъканите на организма. По този начин се предотвратява развитието
на кислородна недостатъчност (хипоксия) в тъканите.
Органичният германий предотвратява развитието на така нареченета кръвна
хипоксия, възникваща при намалени количества хемоглобин, способен да присъ-
единява кислород. Той е ефективен при отравяне с въглероден оксид и при ради-
ационни въздействия. Най-чувствителни при кислороден недостиг са централната
нервна система, сърдечният мускул, бъбречните тъкани, черния дроб.
В резултат на медицински експерименти е било установено, че органичният
германий способства индуцирането на гама интерферони, които подтискат про-
цесите на бързо делене на клетките, активират се специфични клетки, наречени
Т-килъри. Основните направления в активността на интерфероните е тяхната анти-
вирусна и противотуморна защита, имуномодулиращи и радиозащитни функции
20
за лимфната система.
В процеса на изучаването на патологическите тъкани и тъканите с първични при-
знаци на заболяване е било установено, че те винаги се характеризират с недостиг
на кислород и присъствие на положително заредени водородни радикали(йони).
Водородните йони оказват крайно негативно въздейстиве на клетките на ор-
ганизма, водещо дори до тяхната гибел. Йоните на кислорода, имащи способнос-
тта да се свързват с водородните йони, позволяват избирателно и локално да се
компенсират повредените клетки и тъкани от йоните на водорода. Дейстивето на
германия по отношение йоните на водорода е за сметка на неговата органична
форма – сесквиоксида.
Несвързаният (свободен) водород е изключително активен и агресивен, затова
лесно взаимодейства с атомите на кислорода от германиевите съединения – сес-
квиоксида. Гаранция за нормалното функциониране на всички органи и системи в
организма би трябвало да бъде безпрепятственото транспортиране на кислорода
в тъканите. Органичният германий има ясно изразена способност за доставка на
кислород в произволна точка на организма и да обезпечи неговото свързване с
водородните йони. По такъв начин в основата на действието на германия при вза-
имодейстивето с йоните на водорода стои процеса на отцепване на водород от
органично съединеине, а кислорода приемащ участие в този процес може да се
сравни с прахосмукачка, който почиства организма от положително заредените и
високоактивни водородни йони. Органичният германий е своеобразен вътрешен
йонизатор за организма.
Основните ефекти, дължащи се на органичния германий са
Стимулира насищането на тъканите с кислород (което способства за подобря-
ването на мозъчната дейност);
Спомага за очистването на организма от шлаки и токсини;
Ускорява зарастването на рани;
Подобрява функционалното състояние на централната нервна система;
Повишава работоспособността и ускорява възстановяването след тежки физи-
чески и умствени натоварвания;
Нормализиране еластичността и тонуса на съдовете и увеличава скоростта на
кръвния поток;
Активира оздравяването на кръвоносната система и съсирването на кръвта;
Активизира съдоразширяващото, противооточното и имуностимулиращо
действие;
Укрепване на имунната система на организма и противораковата активност;
Victoria Bells
Всички продукти с марката Victoria Bells са произведени като символ на високо
качество и ефективност. Това са оригинални и красиви модели, създадени специ-
21
ално за най-изтънчения вкус. Съчетанието на интересни дизайнерски решения,
висококачествени материали и изработка, високо ефективни неодимови магнити,
създаващи плътно магнитно поле, керамични вложки, освобождаващи отрицател-
ни йони, IR и германий, правят нашата колекция истински символ на стил, красота
и здраве.
Кое пра ви нашите укра шения изключително
атра ктивни и предпочитани ?
За производство на магнитните украшения Victoria Bells се използват високока-
чествени неодимови магнити, които са вградени в медицинска стомана или спе-
циални титаниеви материали. Всеки магнит е прикрепен изключително надеждно
към съответното украшение и е покрит със специални естествени покрития, които
го защитават от влага, пот и други външни въздействия.
Биокерамичните вложки освобождаващи IR, отрицателни йони и германий се
произвеждат в Япония, имат гарантирано качество и дълготраен ефект
Една част от продуктите са произведени от висококачествена медицинска сто-
мана 316L. Тя се отличава с изключителна надеждност и качество, и затова намира
приложение в редица високо технологични производства и в медицината. Основ-
ното и преимущество е съчетаването на изящен вид, устойчивост и отсъствие на
алергични реакции.
Голяма група модели са произведени от титан. Титанът е скъп метал, открит през
1965г. Той е изключително устойчив, лек, здрав и не предизвиква никакви алерги-
чески реакции у хората. Той има различни цветови оттенъци и дава възможност за
изключително съчетание на красота, изящност и висок стандарт.
В голяма част от моделите на Victoria Bells се използват кристали Swarovski, при-
крепени по специална технология към основното украшение, така, че да се гаран-
тира висока надеждност и качество на продукта.
Украшенията или отделните елементи със златно покритие в нашата колекция
имат изключително предимство и то е в технологията на позлата. Ние ползваме
авангардна IPG технология, или технология на индуктивна плазма, а не обикно-
вено галванично нанасяне на златното покритие. Това прави изделията още по-
красиви, изящни и най-важното, устойчиви на външни въздействия и се гарантира
дълготрайност на златното покритие.
В почти всички гривни от серията Victoria Bells се използват не само два магни-
та, както често се среща в пракитката, а значително повече – обикновено на все-
ки отделен елемент (звено) на гривната. По този начин се гарантира максимален
ефект и плътност на магнитното поле.
22
Често за давани въпро си
1. Каква е силата на магнитите в украшенията Victoria Bells?
В различните модели се използват неодимови магнити със сила на магнитното поле от
800 до 1500 Гауса, което напълно съответства на последните препоръки в областта на
индивидуалната магнитотерапия.
2. Ако един магнит е със сила 1000 Гауса, означава ли това, че гривна с
8 магнита има магнитна индукция 8000 гауса?
Не. Важно е да се знае, че увеличаване броя на магнитите, не увеличава силата на
създаваното магнитното поле. Голямото предимство на увеличения брой магнити се
състои в значителното повишаване на ефективността на разпространение на общото
магнитно поле и отсъствие на необходимост при гривните, да следите дали магнитите
са разположени точно на вътрешната част на китката на ръката, където ефектът е най-
силен.
3. Колко дълго могат да се носят магнити украшения?
Магнитните украшения могат да се носят постоянно, или в зависимост от случая и из-
бора на тоалет, или в зависимост от ежедневието Ви. Терапевтичното и компенсаторно
действие на магнитите дава възможност избраното от Вас
украшение да Ви съпътства постоянно.
4. Могат ли да се носят едновременно повече от едно украшение?
Да. При необходимост или желание могат да се носят едновременно повече от едно
магнитни украшение. Както вече споменахме, увеличаването броя на магнитите, не
увеличава силата на магнитното поле на продукта.
5. Трябва ли гривната да е плътно прилепнала към ръката, за да се
гарантира ефективно въздействие?
Не. Това не е задължително. Коригирайте размера на своята гривна в зависимост от
личните си предпочитания. Ефективното магнитно поле дава възможност за действие
и проникване в тялото, дори и магнита да не е прилепен плътно до тялото.
6. Може ли да се развие зависимост или привикване към магнитите?
Носенето на магнитни украшения не може да развие никакво привикване или зависи-
мост от създаваното магнитно поле. Напротив, единственото което ще получавате е
постоянната подкрепа от създаваното магнитно поле и максимален резултат за подо-
бряване състоянието на различни органи и системи и цялостното състояние на орга-
низма.
7. С кой полюс се осъществява въздействието на магнитите върху
човешкото тяло.
Във всички бижута от серията Victoria Bells магнитите са вградени така, че въз-
действието да се осъществява със северния полюс към тялото. Това е така,
понеже северният полюс има по-силен лечебен ефект, а и такива са препо-
ръките след всички съвременни научни изследвания по магнитотерапия.
www.green-master.eu

Файлове, свързани с тази новина:
Магнитотерапия