NRG (енергийни) карти, свързани със зодиите и чакрите

Стартираме и със още с 19 патентовани NRGкарти (12 според зодиите и 7 според чакрите) с честоти специално разработени от АУРА Институт” под ръководството на академик Александър Влахов и академик Олга Влахова.

Прилагам списък на картите с подробно описание на въздействието им.

Файлове, свързани с тази новина:
NRG (енергийни) карти свързани със зодиите и чакрите