Уред за сребърна вода Dr. Silver

Уникалният уред "Dr.Silver" е създаден по разработка на НАСА, която е разрешена за гражданска употреба заради многобройните положителни ефекти за човешкото здраве, които осигурява. Получените чрез уреда сребърни йони във водата са надеждна защита срещу повече от 700 вида болестотворни вируси и бактерии, гъбички и паразити, от които страдат 1/3 от всички хора на Земята. Те са високоефективно природно средство за подобряване състоянието при повече от 100 труднолечими от съвременната медицина заболявания.

Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, унищожаващ повече от 700 вида болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити, в това число стафилококи, стрептококи, дезинтерия, тиф, грип като при това не оказва вредно действие на полезната микрофлора в човешкия организъм.

Сребърна вода с питейна концентрация е прекрасно природно профилактично и целебно средство преди всичко за повишаване на имунитета, профилактика на простудни заболявания и заболявания на стомашно-чревния тракт.

В периоди на грип и вирусни инфекции сребърната вода създава в организма уникален природен щит, пред който отстъпват настинки, грип, инфекциозни и много други заболявания. Магнитно-структурираната вода оказва мощно биологично-активно действие и активира обменните процеси в организма.

Приложението на сребърната вода в домашни условия е изключително широко:

Получената с dr.Silver вода може да използвате още за:

Изследванията за приложението на сребърната вода продължават постоянно, като непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно природно средство.

Volcano Dr.Silver e първият уред за получаване на сребърна вода, който в процеса на отделяне на сребърни йони осигурява магнитна обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект.

Употреба

Volcano Dr Silver е уред от ново поколение, предназначен за дезинфекция на водопроводна, изворна и вода с неизвестен произход в резултат на обогатяването й със сребърни йони(Ag+). По този начин с помощта на прибора може да се получи „сребърна вода“ в домашни условия с различно предназначение(виж Приложението).

Уредът представлява миниатюрно устройство, във формата на продълговата елипса. В херметично-затворена част на корпуса е разположен източник на захранване – литиеви батерии и електронна схема, която управлява процеса на електролитен пренос на сребърни йони (Ag+) във водата. В предната част на корпуса, защитена с решетка, се намират три електрода – един сребърен с висока проба – 99,999 % и два от медицинска стомана. Сребърният електрод, в просеца на електролиза постепенно се разтваря във водата. Включването на устройството става автоматично след потапяне в обработваната вода. При изваждане от водата устройството се изключва автоматично. Устройството се изключва автоматично и след 10 минути работа. Целта е да се предотврати разреждането на батериите, износването на електродите и получаването на вода с недефинирана концентрация на сребро в случай, че сме забравили да извадим устройството от водата.

В зоната на електродната камера са монтирани постоянни магнити Nd:Fe:B(неодим:желязо:бор). Те формират магнитно поле със специфична конфигурация и напрегнатост, което води до структуриране на водата и спомага за усилване на бактерицидния ефект на сребърните йони.

С помощта на Dr Silver може да се обработва от 0,2 до 10 литра вода (т.е. от 1 чаша до 1 кофа), а в някои случаи и по-големи количества. Времето за обработка на водата се изчислява, изхождайки от производителността на прибора – 0,15 мгAg+/мин., количеството обработена вода и желаната концентрация на сребърни йони.

Как работи

Действието на прибора е основано на електролитно пренасяне на сребърни йони във водата, при протичане на ток между сребърния и неръждаем електрод. Конструкцията на устройството е разработена така, че няма каквото и да е вредно въздействие за потребителя, при условие че приборът се използва правилно!

Уредът е затворен херметично. Забранява се да се разделя конструкцията на части. Отделните й елементи не подлежат на замяна!

Времето на работа на батериите и капацитетът на сребърния електрод са разчетени по такъв начин, че няма необходимост от замяна на едното или другото – батериите и сребърният електрод работят до изчерпване на количеството на енергията и отделящите се сребърни йони. Това е достатъчно за получаване на повече от 20 000 литра сребърна вода с питейна концентрация.

Как да си приготвим сребърна вода?

С помощта на таблица № 1 определете времето на обработка на необходимото количество вода и желаната концентрация на сребърни йони. В подходящ чист съд налейте необходимото количество вода. Нивото на водата да не бъде по-малко от 5см. – електродите е желателно да бъдат напълно покрити с вода. Производителността на прибора е 0,15 мг. сребърни йони в минута (0,15 мг/мин).

Извадете устройството от калъфа. Потопете го във вода, като страната с решетката бъде отдолу. Засечете необходимото време. Като изтече това време, извадете устройството от водата и изтръскайте останалата в електродната камера вода. С хартиена салфетка или с мека памучна кърпичка подсушете прибора и го приберете обратно в калъфа. Ако за обработката на водата сте определили време повече от 10 мин., то след изтичането на тези 10 мин., приборът автоматично се изключва. Извадете го от водата, изтръскайте и го потопете отново. По този начин Вие можете да повтаряте толкова пъти процедурата, колкото е необходима за да получите нужната концентрация сребърни йони във водата.

Сребърната вода с питейна концентрация, предназначена за продължителна употреба е желателно да не превишава 0,05 мг/л. Така при работа на прибора за 1 мин. в 200 мл. вода, Вие получавате 200 мл. сребърна вода, с концентрация 0,75 мг/л. За да получите сребърна вода с питейна концентрация е необходимо само да добавите 2,8 л. вода (14 х 0,2 л), т.е. да я разредите 15 пъти. По този начин, за 1 минута работа на прибора, Вие получавате 3 литра сребърна вода, с питейна концентрация - 0,05 мг/л.

 

Таблица №1

Концентрация на сребърните йони, mg/l в зависимост от времето и количеството вода.

Време             Количество на водата, l

             0.1       0.2       0.5       1          2          5          10

10s      0.25     0.125  0.05     0.025  0.013  0.005  0.003

20s      0.50     0.25     0.1       0.05     0.025  0.01     0.005

30s      0.75     0.375  0.15     0.075  0.038  0.015  0.008

1min     1.5       0.75     0.3       0.15     0.075  0.03     0.015

5min     7.5       3.75     1.5       0.75     0.375  0.15     0.075

10min  15        7.5       3.0       1.5       0.75     0.30     0.15

20min  30        15        6.0       3.0       1.5       0.60     0.30

30min  45        22.5     9.0       4.5       2.25     0.90     0.45

 Ако желаете сами да изчислите необходимото време на обработка за постигане на желана концентрация на сребърни йони в определен обем вода не посочени в таблицата може да използвате следната формула: нещо ми липсва формулата

където:

Т – време, min;

V – обем на вода, l;

C – концентрация на сребърните йони, mg/l.

При потапяне на прибора във вода той се включва автоматично и индикаторът, намиращ се в горната му част започва да мига в продължение на целия период на обработка. Това е показател за нормална работа на устройството.

При потапяне в по-голям обем вода, устройството плува на повърхността, благодарение на което можете с лекота да го извадите при необходимост.

При изваждане на прибора от водата, той автоматично се изключва. Ако приборът остане във водата повече от 10 мин. – т.е. бъде забравен, той ще се изключи автоматично, след изтичане на 10-те минути.

 

Важно!

При работа на уреда може да се забележи поява на синкаво „облаче”, в областта на електродите, което може да се наблюдава около 1-2 минути в самото начало на работа в спокойна вода, при ярка светлина. Това говори за повишено съдържание на хлор и съединения на хлора в обработваемата вода. В този случай се препоръчва водата предварително да се превари и след това да се обработи с прибора.

След изтичане времето на обработка, извадете прибора, разбъркайте водата и я оставете да престои в продължение на 10–45 минути, в зависимост от обема и след това тя е готова за употреба.