Медальон за възстановяване на аурата ЕЛЕКСИР - изследвания

 

 Медальонът "ELIXIR" е високотехнологичен продукт, изработен от вулканични скали и специално подбрани природни минерали, в това число и от Рупите, заредени с енергоинформационните матрици на 42 растения и клетъчни храни. Тази комбинация е създадена с помощта на съвременни енергоинформационни и нанотехнологии, в резултат на което е получена уникална структура, излъчваща специфична енергия, наречена скаларна (торсионна). Излъчваните полеви структури взаимодействат резонансно с водата и клетките в организма, както например действа камертона за настройка на музикалните инструменти. Това резонансно взаимодействие позволява да се коригира и усили биополето на организма, да се стимулира положителния енергиен поток, спомагайки по такъв начин поддържането на енергийния баланс и усилване протичането на възстановителните процеси в организма. В основата на действието на медальона са заложени автогенераторни процеси на резонансен енергиен пренос, възбуждани от генерираната от медальона торсионна (скаларна) енергия с нейните специфични характеристики. Наред с това медальонът „ELIXIR" е източник на отрицателни йони, инфрачервена светлина и притежава символите на философския камък. Той е от типа пасивни активатори - немагнитен, неелектрически и няма нужда от презареждане и поддържане.

Файлове, свързани с тази новина:
Медальон Елексир - изследвания